Home > Brugse Kaasmarkt en Milcobel schenken elk € 2.000 aan Welzijnsschakel Integraal

Brugse Kaasmarkt en Milcobel schenken elk € 2.000 aan Welzijnsschakel Integraal

Geschreven op 14 februari 2024 om 08:57 door Mario De Wilde

Gisteravond werd, in aanwezigheid van o.a. burgemeester Dirk De fauw van Brugge, door de bekende Brugse Kaasmarkt en Milcobel een mooi bedrag overhandigd aan de afgevaardigden van de Welzijnsschakel vzw Integraal. Op 3 september 2023 was er immers de 13de editie van de populaire Kaasmarkt in Brugge. En dat ’13’ niet altijd een ongeluksgetal hoeft te zijn werd duidelijk door de opnieuw geslaagde editie van dit jaarlijks evenement. Alweer werd een rijk gevarieerd aanbod aan kazen en aanverwante producten gepresenteerd, tot groot genoegen van het talrijke publiek dat over de hele dag heen de Kaasmarkt bezocht. Ook de weergoden waren de organisatoren opnieuw gunstig gezind. Naar goede traditie heeft het bestuur van de vzw Brugge Kaasmarkt, als afsluiter van de Kaasmarkt 2023, ervoor gekozen om een maatschappelijk relevant Goed Doel in de Brugse regio te ondersteunen en dat werd dit jaar de vzw Integraal. De vzw Brugge Kaasmarkt schonk een cheque voor een bedrag van € 2.000 en daar bovenop wilde hoofdsponsor Milcobel ook nog haar steentje bijdragen en schonk eveneens een cheque van € 2.000!

Integraal wil kinderen, jongeren, volwassenen ‘meer kansen’ bieden en zo (kans)armoede voorkomen en bestrijden. Dit wordt daadwerkelijk ‘waar’ gemaakt met de ongeveer 230 actieve vrijwilligers, die zich dag na dag, jaar na jaar inzetten in één of meerdere projecten binnen Integraal. Zij vormen schakels met de (kans)armen en geven hen tijd en vertrouwen. De vrijwilligers krijgen daarvoor heel wat dankbaarheid terug. Door alert de ontstane noden aan te kaarten, op te volgen en mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Door het optimaal gebruik van de gebouwen en de uitrusting. Door de samenwerking met de ouders van de kinderen en jongeren. We gaan samen met de ouders in dialoog in functie van de kinderen en jongeren die in de Huiswerkschool of de Studiebegeleiding opgevangen worden. Door de samenwerking met de scholen die kinderen en jongeren leiden en begeleiden. We vangen hun signalen op en bieden hulp in onze projecten: Huiswerkschool, Studiebegeleiding, Zomerscholen Nederlands en Frans.

Door een netwerk van heel wat organisaties en structuren waarin Integraal zich ontplooit. Samen bieden zij oplossingen voor heel wat problemen in onze samenleving. Met deze medestanders wordt een samenwerking uitgebouwd in functie van de verschillende doelgroepen. Dit breed netwerk kan ingezet worden om de (kans)arme te integreren in onze samenleving, om de probleemsituatie te ontgroeien, om daadwerkelijk stappen te zetten naar een toekomstgerichte situatie i.v.m. opleiding, diploma, werk, …

Door financiële ondersteuning.
Integraal kan bouwen aan de toekomst van de projecten door de financiële ondersteuning van Stad Brugge en Welzijnszorg. Noodzakelijke zuurstof wordt geboden door onze sponsoren, een hart voor West-Vlaanderen, Marnixring Simon Stevin, Lions Club Brugge Maritiem, Rotary, Inner Wheel, Zonta en andere service clubs. Ook de steun op velerlei wijze van heel wat privépersonen en organisaties maken onze werking mogelijk

Intussen zijn de voorbereidingen voor de Kaasmarkt op 1 september 2024 opgestart. Noteer alvast deze datum in uw agenda en duim met mee voor (alweer) goede weersomstandigheden.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.