Home > Brugse Celie Lescroart (studente VIVES Kortrijk) wint Vlaamse prijs rond zwerfvuil

Brugse Celie Lescroart (studente VIVES Kortrijk) wint Vlaamse prijs rond zwerfvuil

Geschreven op 1 april 2020 om 15:24 door Mario De Wilde

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft de VLIZ Professional Bachelor Thesis Award 2019 toegekend aan Celie Lescroart uit Brugge. Zij studeerde vorig jaar af als bachelor in de ecotechnologie aan Hogeschool VIVES campus Kortrijk. Celie deed onderzoek aan VLIZ naar de oorsprong van het zwerfvuil aan zee in Oostende. Aan de hand van labels en opschriften op afval, geraapt aan het strand en in de haven van Oostende, probeerde ze om de oorsprong van de stukken afval te traceren. Alhoewel een groot deel van de items geen labels of opschriften meer had en dus niet traceerbaar was, bleek op elke locatie toch tussen 22 en 70% afkomstig te zijn uit de visserijsector of van offshore activiteiten.

Zwerfvuil in de zeeën en oceaan vormt een wereldwijd probleem die vandaag de dag zeer actueel is. Er is reeds veel gekend over de hoeveelheden, locaties en types marien zwerfvuil. Voor dit project ging Celie op zoek naar de meerwaarde van labels en opschriften te vinden op zwerfvuilitems. Deze meerwaarde uitte zich op het vlak van een verschuiving of specificering van het oorsprongstype. Voor deze studie verzamelde de VIVES-studente zwerfvuil in de haven, de binnenhaven en op het Oostelijke strand van Oostende. Daarnaast werd ook afval verkregen van een Proper Strand Loper. Het verzamelde/gekregen zwerfvuil analyseerde ze op basis van materiaalsoort, recycleerbaarheid, OSPAR-categorie, ouderdom en aanwezige labels en opschriften (voorbeelden hiervan zijn logo’s, productieplaatsen, houdbaarheidsdatums, iconen…). Via het internet ging ze op zoek naar merken en productieplaatsen die aan deze labels en opschriften gelinkt konden worden.

Vervolgens koppelde Celie elk item aan een of meerdere oorsprongstype(n): toerisme, visserij (incl. recreatief), aquacultuur, offshore activiteiten, bouw en industrie, evenementen, algemeen (voeding, textiel, sanitair, medisch, varia) en niet identificeerbaar. Items met labels en opschriften werden bij deze stap in het onderzoek twee maal ingedeeld. Een 1e keer zonder rekening te houden met de aanwezige labels en opschriften, en een 2e keer waarbij ze dit wel deed. Het onderzoek geeft weer van welke oorsprongstypen het zwerfvuil in Oostende afkomstig is en geeft een indicatie van de meerwaarde van de labels en opschriften te vinden op afval. Een groot deel van de items blijkt niet aan een specifiek oorsprongstype gekoppeld te kunnen worden (21-65%). Overigens blijkt er zich afval te bevinden afkomstig van de visserij of offshore activiteiten op elke locatie (22-70%). Het percentage hiervan is het hoogst in de binnenhaven.

Dit eindwerk behelst een van de zeldzame pogingen om via labels en opschriften op gevonden afvalitems, nog beter de oorsprong te achterhalen. Van de verzamelde items bleek 11,5% labels en opschriften te bevatten. Hiervan blijkt 7% te zorgen voor een betere thuiswijzing van de items. Deze meerwaarde situeert zich vooral in een verschuiving van ‘algemeen – varia’ en/of ‘niet identificeerbaar’, naar ‘voedingswaren’ (5,7%).

De nieuwe informatie van dit eindwerk biedt perspectieven voor toekomstige onderzoeks- en innovatieprojecten, en kan ook door beleidsmakers en organisaties worden geraadpleegd om toekomstige maatregelen op te baseren.

Hogeschool VIVES

Hogeschool VIVES telt ruim 1 250 personeelsleden en 15 000 studenten in de basisopleidingen in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, sociaal-agogisch werk, onderwijs, sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen en technologie. VIVES beschikt over campussen in vijf steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. Meer info: www.vives.be.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.