Home > Brugse buddywerking moet racisme op de woninghuurmarkt voorkomen

Brugse buddywerking moet racisme op de woninghuurmarkt voorkomen

Geschreven op 23 maart 2023 om 07:45 door Mario De Wilde

In het woonbeleidsplan van Brugge, het lokaal sociaal beleidsplan en het stedelijk plan tegen racisme die eerder deze legislatuur geschreven zijn, is telkens ruime aandacht voor kwetsbare huurders. “We stellen immers vast dat sommige gezinnen en alleenstaanden veel moeilijker dan andere huurders een woning vinden en kunnen behouden. Via de projectoproep buddywerking op de woninghuurmarkt wil Stad Brugge organisaties ondersteunen die zich dagelijks inzetten om kwetsbare gezinnen te helpen om een thuis te vinden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon

Die moeilijke zoektocht van huurders, daar zijn verschillende redenen voor. “We zien dat huurders niet goed weten hoe ze verhuurders het beste benaderen en omgekeerd merken we dat verhuurders soms onterecht met vooroordelen worstelen. Ook de mogelijkheden die vanuit de dienst Welzijn worden aangeboden zoals de huurwaarborg van het OCMW zijn onvoldoende gekend. Daarom lanceerden we een projectoproep buddywerking op de woningmarkt om de betrokkenen te informeren,” zegt schepen Franky Demon.

Infocampagne
Zo werd recent een uitgebreide informatiecampagne gestart die gericht is naar alle verhuurders van woningen in Brugge. “We hebben meer dan 4.000 enveloppes met informatie verstuurd en er was een infoavond voor verhuurders waarop een 120-tal eigenaars aanwezig waren.
De huurders willen we bereiken door een beroep te doen op bestaande organisaties die al over een netwerk bij kwetsbare huurders hebben uitgebouwd”, zegt schepen Franky Demon.

Buddywerking
Op 24 oktober 2022 keurde de gemeenteraad het reglement goed voor de projectoproep buddywerking op de woninghuurmarkt. Schepen Franky Demon: “In de oproep vroegen we aan bestaande verenigingen die al actief zijn met kwetsbare huurders om een project in te dienen waardoor meer kwetsbare gezinnen kunnen geholpen worden om een huurwoning te vinden, te huren en te behouden.”

Twee verenigingen reageerden op de projectoproep. De subsidie werd uiteindelijk toegekend aan Huizen van Vrede. Dit is een vereniging die erkende vluchtelingen uit de regio Brugge helpt om een woning te zoeken. Hun werking steunt voor 100% op vrijwilligers. In hun projectvoorstel willen ze hun bestaande werking versterken door in te zetten op professionalisering van de opleidingen door het inzetten van freelance experten die hun kennis delen met de vrijwilligers, een betere relatie tussen de hulpbehoevende gezinnen en de buddy’s/omarmers, controle en omkadering van de panden in onderverhuring en inzetten op een beter contact met de groeiende groep vrijwilligers.

Warme oproep
Schepen Franky Demon: “Via de projectoproep buddywerking op de woninghuurmarkt wil Stad Brugge organisaties ondersteunen die zich dagelijks inzetten om kwetsbare gezinnen te helpen om een thuis te vinden. Ik ben verheugd dat we Huizen van Vrede financieel kunnen ondersteunen om deze belangrijke beleidsdoelstelling te helpen realiseren. Huizen van Vrede is intussen het na te volgen voorbeeld in Vlaanderen. Ik doe een warme oproep aan Bruggelingen die zich via vrijwilligerswerk sociaal willen engageren om contact op te nemen met Huizen van Vrede. Deze vereniging verricht immers maatschappelijk relevant werk en werkt mee aan ons doel dat iedereen een woning moet kunnen vinden in Brugge.”

Huizen van Vrede engageert zich ook om minstens zelf 12 bijkomende woningen te huren en onder te verhuren aan kwetsbare gezinnen. Ze willen ook bemiddelen voor een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eigenaars en minstens 12 gezinnen. Door een beroep te doen op externe freelance deskundigen die de vrijwilligers opleiden, willen ze hun werking professionaliseren en openstellen voor alle kwetsbare huurders.

Huizen van Vrede zal nu een reeks bestaande en nieuwe initiatieven uitwerken. Zo wordt een starterscursus georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. De starterscursus zal vermoedelijk twee avonden duren en wordt gegeven door professionele deskundigen. Er wordt maandelijks een vrijwilligerscafé georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Er wordt onder meer gesproken over cultuurverschillen, taalproblematiek, man/vrouw verhoudingen, religie gerelateerde items, enz. Ook hier worden freelance deskundigen betrokken. Daarnaast worden huurders die via Huizen van Vrede een huurwoning vonden, aangemoedigd om de buddy’s en nieuwe kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Huizen van Vrede krijgt voor dit project een subsidie van 49.400 euro.

Cijfers van Huizen van Vrede
Huizen van Vrede werd in 2016 opgericht. Intussen zijn er 87 vrijwilligers actief, werken ze samen met 18 andere organisaties; ze huren zelf 92 woningen die ze onderverhuren en hebben ze bemiddeld voor 52 rechtstreekse verhuringen tussen eigenaar en huurder. Dank zij hun werking hebben 306 mensen een dak boven hun hoofd.
Ze zoeken momenteel een woning voor 15 gezinnen en voor 55 alleenstaanden. Dit alles vergt uiteraard een goede organisatie. Met de subsidie van Stad Brugge willen ze die organisatie ook versterken en efficiënter maken.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.