Home > Bruggeling is het toerisme(beleid) zeker gunstig gezind

Bruggeling is het toerisme(beleid) zeker gunstig gezind

Geschreven op 16 januari 2020 om 14:15 door Mario De Wilde

De inwoners van Brugge zijn het toerisme in hun stad nog altijd erg genegen. 76% van de Bruggelingen wil het toerisme in de toekomst blijven steunen en bijna 9 op 10 inwoners wil dat Brugge een toeristische topbestemming blijft. Dat blijkt uit het nieuw bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen en de diensten voor toerisme van de vijf Vlaamse kunststeden voor de tweede keer in drie jaar tijd lieten uitvoeren. In dit onderzoek worden inwoners uit de kunststeden bevraagd over de impact van het toerisme op de draagkracht van hun stad. De internationalisering van het toerisme doet de bezoekersstatistieken in de historische binnenstad van Brugge pieken tot boven de 8 miljoen per jaar. Gemiddeld telt Brugge dagelijks 120 bezoekers per 100 inwoners met uitschieters tot 300 bezoekers per 100 inwoners. Je treft ze vooral in vakantieperiodes en in de weekends, steeds vaker op dezelfde plaatsen en tijdstippen, meer en meer voor slechts een paar uur.

Maar toch blijft de Bruggeling het toerisme omarmen: 67% vindt dat de voordelen van het toerisme in Brugge ruimschoots opwegen tegen de nadelen, 69% erkent het belang van toerisme voor de stedelijke economie en ruim 72% vindt dat het toerisme ook op andere vlakken bijdraagt, bijvoorbeeld om het unieke patrimonium in stand te houden. Er blijkt een belangrijke link te zijn tussen de steun voor toerisme en fier zijn op de stad. Bijna 8 op 10 van de inwoners zegt fiere Bruggeling te zijn. In Brugge vertaalt zich dit in hogere scores dan gemiddeld in de andere kunststeden wat betreft het engagement die de inwoners willen aangaan om de unieke stadscultuur met bezoekers te delen.

Leefbaarheid

Toch is de Bruggeling niet blind voor de mogelijke schaduwzijde van het toerisme. Bruggelingen schatten de mogelijk nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad beduidend hoger in dan inwoners uit de andere kunststeden. De scores op deze parameters liggen ook hoger dan in het vorige bewonersonderzoek van 2016. 58% voelt zich door de aanwezigheid van toeristen in z’n comfort beperkt; bijna de helft ervaart het groeiend aantal toeristen als een bedreiging voor de leefbaarheid en 28% vindt dat toeristen zorgen voor overlast. Meer dan in andere steden vreest de Bruggeling dat het wonen in de binnenstad onder druk komt te staan, het leven duurder wordt en het stadscentrum overvol geraakt. Andere bezorgdheden die in relatie tot toerisme in sterkere mate worden aangevoeld zijn verkeers- en parkeerproblemen en het verlies aan diversiteit in de hoofdstraten. Desondanks voelt de overgrote meerderheid zich nog steeds thuis in de stad. Van alle kunststeden hebben Bruggelingen het minst intentie om de stad te verlaten en bij het (kleine) deel die dat wel eens overweegt, is het toerisme in slechts 3 op de 10 gevallen de oorzaak. Schepen voor Toerisme Philip Pierins: “Vanuit de stad zijn we niet blind voor de bekommernissen van de Bruggeling. Met onze vernieuwde toerismestrategie die recent door de Gemeenteraad werd goedgekeurd hebben we ook een antwoord klaar op de vele uitdagingen rond toerisme. Naast de economische meerwaarde van toerisme houden we nadrukkelijker rekening met de maatschappelijke kost en maken we nog meer de afweging tussen de meer- en de minwaarde. In het vernieuwde toerismebeleid stellen we de inwoner centraal in het besef dat wat goed is voor inwoners ook goed is voor bezoekers en ondernemers”.

Draagvlak

In het debat over meer of minder toerisme vellen de Bruggelingen een uitgesproken maar genuanceerd oordeel: de ruimte voor groei in het verblijfstoerisme blijkt groter dan voor dagtoerisme en groter voor individueel toerisme dan voor groepstoerisme. In alle kunststeden maar in sterkere mate in Brugge is het draagvlak voor de belastende vormen van toerisme nog verder afgenomen: 49% wil minder groepstoeristen en 56% wil minder cruisetoeristen. De Bruggeling blijkt overigens goed op de hoogte te zijn van het stedelijk toerismebeleid. Met een score van 71% doet Brugge het beduidend beter dan de andere kunststeden waar percentages tussen de 46% en 53% worden genoteerd. Hieruit voortvloeiend mag worden geconcludeerd dat inwoners uit Brugge zich in veel sterkere mate betrokken voelen bij het toerismebeleid. Daarnaast onderschrijft de Bruggeling meer dan in de andere kunststeden de keuzes die de stad maakt om het toerisme in tijd en ruimte te spreiden. Niet toevallig dus haalt Brugge van alle kunststeden de hoogste score op de vraag of het beleid voldoende rekening houdt met de negatieve en positieve gevolgen van het toerisme. Toerismemanager-Directeur Dieter Dewulf: “Het creëren van draagvlak was een expliciete doelstelling bij de opmaak van de nieuwe strategische visienota toerisme 2019-2024. Het voorafgaande consultatietraject in combinatie met de uitvoerige media-aandacht heeft haar effect dus niet gemist”. Burgemeester Dirk De fauw: “Het toerismebeleid van Brugge vertrekt vanuit een diepgaand respect voor de stad en haar inwoners. Om de impact beheersbaar te houden, begeleiden we de toeristische ontwikkeling. Voorkomen is beter dan genezen, daarom kent Brugge vandaag niet de excessieve en permanente druk zoals in andere toeristische steden. Dit willen we zo houden”.

Methodologie

Op vraag van Toerisme Vlaanderen en de vijf diensten voor toerisme van de Vlaamse kunststeden werd door het Leuvense onderzoeksbureau iVox een online bevraging uitgevoerd bij de bewoners van Brugge, Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen. Het veldwerk gebeurde van juli tot half december 2019. Enkel bewoners die random werden uitgenodigd, konden deelnemen aan het onderzoek. Voor het hele grondgebied van Brugge waren dat 1.328 mensen, ouder dan 18 jaar en representatief naar geslacht, opleiding, leeftijd en deelgemeente/wijk.

Meer weten over de toerismestrategie 2019-2024 van Brugge: https://issuu.com/visitbruges/docs/strategischplan2019-2024

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.