Home > Brugge wil leegstaande en verwaarloosde woningen aanpakken

Brugge wil leegstaande en verwaarloosde woningen aanpakken

Geschreven op 13 december 2019 om 10:32 door Mario De Wilde

93% van de Bruggelingen woont graag in zijn of haar stad, en 79% vindt dat ze in een mooie buurt wonen. “Brugge scoort hierin beter dan alle ander centrumsteden maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren moeten rusten. Daarom gaan we voor beter door onze aanpak van leegstaande en verwaarloosde woningen te verbeteren”, zegt schepen Franky Demon. Het aangenaam of mooi vinden van een buurt wordt voor een stuk bepaald door de afwezigheid van storende leegstaande en verwaarloosde gebouwen. “De aanpak van leegstand moet er voor zorgen dat leegstaande woningen en winkels effectief terug als woning of winkel gebruikt worden. Het maximaal benutten van de bestaande woningen zorgt ook voor groter aanbod op de woningmarkt, wat de betaalbaarheid ten goede zou komen”, legt Demon uit.

Voor verwaarlozing verbeteren we de manier waarop deze beoordeeld wordt. Daarbij willen we duidelijk omschrijven wat er opgelost moet worden. Hiermee willen we ook de verwaarlozing die door de mazen van het net viel kunnen aanpakken. “De Brugse aanpak van leegstand en verwaarlozing staat voor kordate redelijkheid. We vragen eigenaars naar hun plannen, en geven hen de kans om het (niet) gebruik van hun pand te verduidelijken”, zegt Demon. Wanneer een woning op korte termijn bewoond of opgeknapt zal zijn heeft het weinig zin om deze meteen in het register op te nemen. Wanneer een woning of gebouw niet binnen een redelijke termijn terug in gebruik genomen wordt of de verwaarloosde delen niet of onvoldoende aangepakt worden gaan we over tot opname in het leegstands- of verwaarlozingsregister.

Uit onderstaande tabel blijkt dat we elk jaar meer leegstaande woningen onderzoeken. Uit het aantal schrappingen blijkt dat deze manier van werken loont en dat er meer en meer leegstaande woningen terug bewoond worden. Daarnaast heft de stad ook een taks op leegstand. Pas een jaar na de opname in het leegstandsregister kan een woning of gebouw voor het eerst belast worden. De taks op leegstand bedraagt na 1 jaar: 1500 euro, na 2 jaar: 3000 euro, na 3 jaar: 4500 euro en vanaf het 4de jaar: 6000 euro.
Indien een woning of handelszaak terug correct in gebruik genomen wordt schrapt het bestuur deze uit het leegstandsregister. Wanneer dit binnen het eerste jaar na de opname gebeurt hoeft het niet tot een leegstandbelasting te komen. Deze belasting moet eigenaars die niks doen of bijvoorbeeld heel erg traag verbouwen tot actie aanzetten.

Tabel leegstand
Onderzoeken Opnames Toegestane schrappingen
2016: 300 21 8
2017: 320 68 12
2018: 323 80 26
2019* 331 72 49
* op 1 december

“De stad denkt niet alleen aan de betaalbaarheid voor mensen die een woning zoeken. Zij kan eigenaars ook financieel ondersteunen bij renovatiewerken aan leegstaande en verwaarloosde woningen.  Jaarlijks genieten meer dan 800 renovatieprojecten van de stedelijke opknappremie, of de toelage voor kunstige herstellingen. Het stadsbestuur investeert hiermee in woningen, in buurten, en betaalbaarheid”, geeft Demon nog mee.

1 reactie

Lionel Samyn
Geschreven op 2020-07-04 12:49:07
Graag had ik een leegstaande woning betrokken. Zo kan ik krakers en vandalisme tegengaan en mat met mijn FOD inkomen kan ik betaalbaar leven. Ik ben schilder van opleiding en kan dus wel wat opknapwerk doen als tegenprestatie. Ik kan dan misschien eindelijk aan mijn boek beginnen gezien ik goed kan schrijven maar de rust nog niet vond. Ik dank u alvast Mvg. Lionel Samyn

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.