Home > Brugge voorziet 1,5 miljoen voor relanceplan

Brugge voorziet 1,5 miljoen voor relanceplan

Geschreven op 8 juni 2020 om 14:23 door Mario De Wilde

‘Brugge draait om mensen’: met dit motto lanceerde Brugge enkele maanden geleden het traject naar een nieuw Brugs sociaal beleidsplan. “We hadden nooit gedacht dat de realiteit ons zo snel zou inhalen”, vertelt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys. “Brugge draait in deze crisis meer dan ooit om mensen. De ongeziene solidariteit maakt ons trots, maar de maatschappelijke prijs van deze coronacrisis doet ons ook heel stil worden.”

“De voorbije maanden hebben heel wat diensten en medewerkers van het OCMW en andere welzijnsorganisaties zich ongelooflijk hard ingezet om mensen die het moeilijk hebben in deze coronacrisis, te ondersteunen. Senioren werden opgebeld, er werd bijkomende crisisopvang georganiseerd, welzijnswerkers bleven zich ten volle inzetten om contact te houden met hun cliënten, noem maar op. Ik wil iedereen hiervoor van harte danken.”

Heel wat inwoners zullen evenwel extra hulp nodig hebben om deze coronacrisis weer te boven te komen. Hiervoor worden bijkomende middelen voorzien, waarmee wordt ingezet op een sociaal relanceplan. Dit sociaal relanceplan past binnen de principes van het ‘lokaal sociaal beleid’: maximaal inzetten op preventie van grotere toekomstige maatschappelijke kosten en maximaal inzetten op kinderen, jongeren en jongvolwassen.

Het sociaal relanceplan richt zich op drie sporen:

  1. De hulp dichter bij de mensen brengen met wijkteams.
  2. Het sociaal aanbod versterken op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning en woonondersteuning.
  3. Het versterken van de financiële weerbaarheid, voor zij die het extra moeilijk hebben.

Spoor 1 wil hulp dichter bij de mensen brengen. Wijkwerkers uit verschillende teams en organisaties zullen sterker samenwerken op buurtniveau. Zij zullen actief op zoek gaan naar hulpvragen. Burgers zullen op hun beurt hulp kunnen vragen in hun eigen buurt. Het OCMW, CAW en de ziekenfondsen staan klaar om alle welzijnsvragen te bekijken. Eenoudergezinnen, nieuwe werkzoekenden, slachtoffers van intrafamiliaal geweld… iedereen mag een hulpvraag stellen. Dit project zal opgestart worden in twee buurten: Zeebrugge en Brugge-centrum.

Spoor 2 gaat over het sociaal aanbod.

  • We voorzien in 2020 extra middelen voor eerstelijnspsychologen.
  • Er zijn speelpakketten gemaakt om bepaalde gezinnen te kunnen bereiken, en budgetten voorzien voor laptops en internettoegang voor kwetsbare schoolgaande kinderen.
  • De vervroegde start van de derde brugfiguur voor het onderwijs, vanaf september 2020, past in dit kader.
  • De sector van de kinderopvang wordt ook ondersteund, om te vermijden dat we plaatsen verliezen. We willen de organisatoren die met werknemers werken, compenseren. Ook de weekend- en nachtopvang van kinderen stond de voorbije weken zwaar onder druk en krijgt een passende ondersteuning. Daarnaast geven we ook subsidies voor die ouders, die nog niet aan het werk zijn, om het opvangplan kosteloos uit te stellen.
  • De coronacrisis zorgt in onze centrumstad voor een extra wooncrisis. Heel wat huurders raken in de problemen met de betaling van de huur. Met Vlaamse en Brugse subsidies zorgen we voor een tussenkomst in huurachterstal en woonzekerheid.

Het grootste deel van het relance-budget gaat naar Spoor 3: het versterken van de financiële weerbaarheid. Voor mensen die onder de armoededrempel leven, kwam de coronacrisis extra hard aan. Het leven is duurder geworden, en heel wat burgers zagen hun inkomen aanzienlijk dalen.

Pablo Annys: “OCMW Brugge zal, zoals enkele andere centrumsteden, vanaf het najaar 2020 starten met aanvullende steun bovenop het leefloon. Dit is structureel armoedebeleid. Hiervoor gebruiken we REMI, een pc-tool om op maat van een individu of gezin een menswaardig inkomen te berekenen. Noem het een Brugs menswaardig inkomen. We richten ons in eerste instantie op bestaande cliënten met een inkomen tot maximaal 200 euro boven het leefloon en Bruggelingen met een inkomensgarantie ouderen. Het bedrag van de aanvullende steun behoudt een spanning met het minimumloon, om de leefloonval te vermijden.”

Om deze drie sporen te realiseren werd 1.535.000 euro extra voorzien. Dit budget en het relanceplan vormen een start om Brugge op sociaal vlak op het goede spoor te krijgen. “Het gaat inderdaad om een start. Want het is onze uitdrukkelijke bedoeling om te kiezen voor duurzame maatregelen. Zo willen we het REMI ook na de coronacrisis blijven hanteren (met een raming van 600.000 euro per jaar),” zegt Pablo Annys. Daarnaast blijven de Stad en het OCMW, in samenwerking met welzijns- en middenveldorganisaties, de noden en vragen van Bruggelingen in kaart brengen, om een dienstverlening op maat van iedere Bruggeling te kunnen realiseren.

1 reactie

Kris Lagast
Geschreven op 2020-06-09 13:18:16
Beste, Ik was eigenlijk erg geïnteresseerd in wat jullie zoal in de speelpakketten voor kwetsbare kinderen voorzien. Ik vind dit een erg mooi initiatief. Alvast bedankt vriendelijke groeten Kris Lagast

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.