Home > Brugge trekt 2,5 miljoen euro uit om zo’n 1000 woningen te renoveren en energievriendelijker te maken

Brugge trekt 2,5 miljoen euro uit om zo’n 1000 woningen te renoveren en energievriendelijker te maken

Geschreven op 9 december 2021 om 09:02 door Mario De Wilde

Je woning opknappen en/of energievriendelijker maken wordt vanaf 1 januari 2022 in Brugge een pak interessanter. Het stadsbestuur van Brugge verhoogt immers volgend jaar het budget voor de opknappremies. Dat is een premie die de inwoners krijgen wanneer ze hun huis opknappen of energiezuiniger maken. In totaal zal er jaarlijks 2,5 miljoen euro uitgetrokken worden om voor iets meer dan duizend woningen een premie te kunnen geven. Momenteel krijgen jaarlijks 850 woningen in Brugge een opknappremie uitgekeerd. Maar het stadsbestuur van Brugge wil volgend jaar meer dan 1.000 woningen kunnen vergoeden voor de opknapwerken die ze doen. Daarom verhogen ze het totaal budget voor de opknappremies van 1.900.000 naar 2.560.000 euro. Opgelet, de inwoners van Brugge kunnen die aanvragen bovenop de premies van de Vlaamse overheid. Over een termijn van 5 jaar kunnen ze maximaal 5.000 euro premie krijgen van het stadsbestuur. Het stadsbestuur van Brugge verhoogt niet alleen het budget voor de opknappremies, maar wil de procedure voor het aanvragen van de premie ook gemakkelijker maken. Schepen Franky Demon: “Als het gaat over een renovatie, die zowel door de Vlaamse overheid, als door Brugge wordt uitgekeerd, dan zullen inwoners het in 1 keer bij ons kunnen aanvragen en worden de 2 premies in 1 keer gestort.”

‘De huidige opknappremie bestaat sinds 2006 en werd voorafgegaan door de functionele verbeterpremie. Jaarlijks is er gemiddeld 1.900.000 euro geïnvesteerd in die opknappremie. Dat budget voor de opknappremie hebben we nu verhoogd naar een jaarlijks budget van 2.560.000 euro, dat is maar liefst een stijging met 35%,’ zegt Demon. ‘Het verhoogde budget moet het mogelijk maken tot 1.000 woningen per jaar een premie te kunnen geven. Tot nu waren er gemiddeld 840 dossiers per jaar voor een opknappremie. Dat is nodig want Brugge heeft immers een relatief oud woningpatrimonium. Elke woning die beter wordt gemaakt is winst’, aldus Demon.

Deze premie van de stad is complementair aan de verschillende premies van andere overheden of organisaties en is bovenop de fiscale maatregelen en andere initiatieven van onder andere de Vlaamse overheid. De stad legt uiteraard ook eigen accenten. Zo breiden we de doelgroepen uit voor een reeks werken en zorgen we ook voor investeringen in geluidsisolatie, ventilatie, inbraakpreventie, valbeveiliging, waterbeheer en een warmtewisselaar voor het warmtenet. Daarnaast wordt de doelgroep uitgebreid voor sanitair, levenslang wonen, dakbedekking, weren van opstijgend vocht en voor elektrische installaties.
Nieuw in het reglement ten opzicht van de vorige opknappremie zijn:
• Ventilatie (een maatregel die zowel zorgt voor een gezond binnenklimaat als bijdraagt aan een energiezuinige woning)
• Hoog rendementsglas (naast isolatie een zeer evidente maatregel om de woonkwaliteit en de duurzaamheid te verhogen)
• Gescheiden riolering en infiltratievoorzieningen (samen met de regenwaterput en het groendak moeten deze nieuwe maatregelen zorgen voor een adaptatie aan overvloedige regenbuien. De gescheiden riolering draagt daarenboven ook bij aan de kwaliteit van het leefmilieu)
• Energieopwekkende installaties (een forfaitaire subsidie voor warmtewisselaars, warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers moeten de stimulans zijn om te investeren in deze CO2 neutrale installaties. Ze komen op het einde van de rit, na isolatie en na het plaatsen van HR-glas).

‘Daarnaast hanteren we niet langer het kadastraal inkomen als criterium om woningen wel of niet te betoelagen maar richten we ons op de inkomens van de mensen. Wie onder een bepaalde grens scoort krijgt een hogere premie, wie een beroep doet op het statuut van de verhoogde tegemoetkoming een nog hogere premie,’ vertelt Demon. Wie boven de inkomensgrens zit kan voor zijn eigen woning een beroep doen op maatregelen voor duurzaamheid en levenslang wonen. We ondersteunen dus wie dat het meeste nodig heeft ook het meest. De inkomensgrens stemmen we af op de Vlaamse renovatiepremie. Geïndexeerd zijn dat volgende bedragen voor 2022:
• Alleenstaand: 45.690 euro
• Alleenstaande met 1 persoon ten laste: 65.270 euro
• Samenwonend: 65.270 euro te verhogen met 3.660 euro per bijkomend persoon ten laste

De vernieuwde opknappremie zet in het bijzonder ook in op huurwoningen. ‘Om het sociaal verhuur te stimuleren via een sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij, woonmaatschappij of andere door de stad erkende sociale organisatie (naast de 2 SVK’s ook Huizen van Vrede vzw), zetten we daar een premie van  45% tegenover. De private huurmarkt krijgt een premie van 25%’, verduidelijkt Demon. We zetten voor huurwoningen in op zowel kwaliteitscriteria als op duurzaamheidsnormen. We willen namelijk dat de huurder een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning kan huren met een lage energiekost. De inkomensgrens speelt hier dus geen rol.

Omdat een mindere kwaliteit niet beperkt is tot de oudere woningen maar ook recentere woningen nood hebben aan ingrepen verlagen we de leeftijd van het gebouw van 40 naar 15 jaar. Voor levenslang wonen brengen we dat naar 1 jaar om mensen die recent hebben gebouwd en hun woning door omstandigheden moeten aanpassen daar ook toe gestimuleerd worden en kunnen blijven wonen waar ze dat graag willen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een persoon die een ongeluk gehad heeft, waardoor die minder mobiel is en de woning daardoor moet aangepast worden.
Brugge versterkt ook de Vlaamse premies voor energieopwekkende installaties en speelt hierbij in op de Brugse sterkte, namelijk de ambitie om het warmtenet verder uit te bouwen. Daarom ondersteunen we ook de warmtewisselaar voor het warmtenet. Voor andere toestellen merken we dat de kost hoog is en dat een extra investering bovenop de Vlaamse premie wenselijk is om een versnelling hoger te schakelen. Brugge wil immers tegen 2050 fossielvrij zijn. Voor energieopwekkende installaties moet de woning gebouwd zijn voor 2014. Dat is het moment waarop de Vlaamse regelgeving verplichtte om een energieopwekkende installatie in het bouwproject te integreren. Alle woningen van na 2014 hebben dus al geïnvesteerd in energieopwekkende installaties of zouden dat gedaan moeten hebben om aan de EPB-eisen te kunnen voldoen. Wie strafpunten op de EPB heeft genomen komt bijgevolg niet in aanmerking voor een premie.

We breiden ook het derdebetalerssyteem uit. Voortaan zullen alle aannemers er mee kunnen werken en niet enkel de sociale-economiebedrijven. ‘Het derdebetalerssysteem is een succesverhaal en blijkt administratief haalbaar. We vereenvoudigen het doordat er niet langer eerst een overeenkomst moet zijn tussen de stad en de aannemer. Daardoor wordt het ook toegankelijker en kan het algemener’, geeft Demon aan. De aannemer en de bouwheer komen overeen dat de premie rechtstreeks betaald kan worden aan de aannemer.

‘Dat we werk maken van een kwalitatief en betaalbaar woningbeleid blijkt niet enkel uit deze hernieuwde opknappremie. We investeren ook in de uitbreiding van ons team wonen. Een nieuw gezicht hier is Mark Vandenbossche. Hij vervoegt ons team vanaf februari en zal als diensthoofd de woondienst in goed banen leiden. Ik ben alvast blij dat we Mark vandaag al aan jullie kunnen voorstellen. Samen met het hele team zijn we vastbesloten onze voorgestelde doelstellingen te halen en elke burger een gezonde, veilige en comfortabele woning te bieden die ook betaalbaar blijft,’ besluit Demon.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.