Home > Brugge tekent beroep aan tegen windturbine langs Lodewijk Coiseaukaai

Brugge tekent beroep aan tegen windturbine langs Lodewijk Coiseaukaai

Geschreven op 16 augustus 2021 om 14:53 door Mario De Wilde

Brugge tekent beroep aan tegen beslissing van Vlaamse regering voor oprichting en exploitatie van één windturbine langs de Lodewijk Coiseaukaai (ter hoogte van de wijk Kruisabele). Luminus diende eerder dit jaar een aanvraag in om een windturbine te bouwen op het terrein van CBR Brugge (Lodewijk Coiseaukaai 160) in Brugge. De site waar de geplande windturbine zou komen ligt in havengebied en zou 200 meter hoog zijn. Omwille van verschillende onverenigbaarheden met de omgeving en gegronde bezwaren wenst het college van burgemeester en schepenen alsook de Stad zelf zijn standpunten te verdedigen in beroep daar de Vlaamse Regering ondanks ongunstige adviezen toch de vergunning heeft verleend.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon herhaalt zijn standpunt: “Windenergie is noodzakelijk, maar een turbine hoort op deze specifieke plek niet thuis. Het gewenste gebied is immers niet alleen agrarisch gebied, maar ook waardevol qua natuur. Het is ook parkgebied en is op zo’n 350 meter gelegen van de woonwijk Kruisabele wat problematisch is. Daarnaast kan er ook niet gegarandeerd worden dat deze zou worden uitgebaat zonder onaanvaardbare geluidshinder, lichthinder en slagschaduw voor de omwonenden.”

De Vlaamse regering volgde de standpunten niet en gaf toch de vergunning. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 19 juli 2021 om een raadsman aan te stellen om Hoger Beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de Vlaamse minister van 14 juli 2021 om de omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting en exploitatie van één windturbine langs de Lodewijk Coiseaukaai ter hoogte van de wijk Kruisabele.

In zitting van 9 augustus werd nu beslist om dit niet enkel in naam van het College van Burgemeester en Schepenen te doen, maar ook in naam van de Stad zelf die nu beroep instelt tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze beslissing een duidelijk signaal dat Stad Brugge, die ook het bestuur uitmaakt van het havengebied, gekant zijn tegen dit dossier.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.