Home > Brugge ontvouwt kleinschaliger en betaalbaar wonen in nieuw project Ten Boomgaard

Brugge ontvouwt kleinschaliger en betaalbaar wonen in nieuw project Ten Boomgaard

Geschreven op 28 november 2019 om 14:46 door Mario De Wilde

Het college van burgemeester en schepenen gaf op voorstel van schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) goedkeuring voor een nieuw woonproject op een hoekperceel in Ten Boomgaard. Het gaat om kleinschalige woningen rondom een gedeelde binnentuin. Het stuk grond van ongeveer 1.150m² groot is momenteel bijna volledig bebouwd met een magazijn en bijhorende woning. Na sloop van de bestaande bebouwing zullen 7 compacte eengezinswoningen gebouwd worden rondom een collectieve binnentuin. “Nog ongeveer 30% van de totale oppervlakte van het terrein zal bebouwd worden. 50% van het terrein wordt ingericht als collectieve tuin,” zegt schepen Demon. Het project zal bestaan uit twee blokken woningen. Langs de zuidzijde van het perceel komen 4 aaneensluitende woningen. Langs de oostzijde worden dan weer 3 aaneensluitende woningen voorzien alsook een gemeenschappelijke fietsenstalling en tuinberging. “Om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnood worden naast een ruime gemeenschappelijke fietsenberging ook 7 open parkeerplaatsen geïntegreerd in het project,” geeft Demon aan.

De geplande woningen worden opgetrokken in een hedendaagse vormgeving en sluiten aan op de bestaande bouwvolumes in de omgeving. Het gaat om compacte éénslaapkamerwoningen waar er een onderscheid kan worden gemaakt tussen 3 verschillende woningtypes met een gelijkaardige planopbouw maar een variërende oppervlakte van 33m², 38m² en 56m². Niettegenstaande de compacte afmetingen zorgt de indeling nog steeds voor een aangename woonervaring waarbij de woningen nog steeds allen over voldoende leef- en slaapruimtes beschikken. “Om de collectiviteit te versterken worden de woningen achteraan bereikbaar gemaakt via de collectieve tuin en wordt de voortuinzone telkens semi-private tuinzone met een zonneterras,” zegt Demon “Deze groepering van kleinschalige woningen rond een gedeelde tuin doet wat denken aan een soort begijnhof, maar dan een modernere versie. Dit project is dan ook een meerwaarde in het huidige woonaanbod,” besluit Demon.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.