Home > Brugge lanceert campagne ‘Zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst’

Brugge lanceert campagne ‘Zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst’

Geschreven op 17 juni 2020 om 11:49 door Mario De Wilde

Een van de meest uitdagende doelen is het in de hand houden van de klimaatveranderingen wereldwijd. Ondertussen is algemeen geweten dat deze klimaatveranderingen een bijzondere impact kunnen hebben op onze directe leefomgeving. Ook in Brugge zijn deze ontwikkelingen voelbaar, met als meest recente voorbeeld de droogte van de afgelopen weken.

Brugge tekent het Europese Burgemeestersconvenant
Burgemeester Dirk De fauw: “In Brugge willen we onze volle verantwoordelijkheid nemen en daarom engageren we ons in het Europese Burgemeestersconvenant 2020-2030. Tegen 2030 willen we de uitstoot van CO2 in Brugge verminderen met 40%. Daarmee zetten we ons op koers om tegen 2050, net als vele andere steden, geen broeikasgassen meer uit te stoten.” Stad Brugge heeft zelf maar een beperkt aantal hefbomen in handen om de uitstoot van CO2 in Brugge te beperken. Het is belangrijk om de inwoners, ondernemers, de investeerders … van deze stad te overtuigen om zelf stappen te zetten. “We willen elke Bruggeling oproepen om mee deze klimaatdoelen te helpen realiseren. Het is de enige manier om echt het verschil te maken en om ook meteen de toekomst van deze stad veilig te stellen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Zorgen voor morgen begint vandaag
Daarom lanceren we de campagne “Zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst’. Op de website www.Brugge.be/zorgenvoormorgen staat alle info over de klimaatambities en de daaraan gekoppelde acties. Wie wil, kan zich registreren op deze site om mee te werken aan de opmaak van het klimaatplan. Op deze website kan men een of meerdere acties kiezen uit het lijstje van ’10 klimaatacties die werken’ van Vives Brugge docent Pieter Boussemaere. Bij deze campagne hoort een promofilmpje waarin een aantal bekende en minder bekende Bruggelingen tekenen voor de toekomst.
In Brugge zijn dit de voornaamste bronnen van CO2 uitstoot:
• 36% Mobiliteit
◦ Meer dan een derde van onze lokale uitstoot is afkomstig van de fossiele brandstof die we verbranden met onze auto’s, camionettes, vrachtwagens, autobussen.
• 28%: Huishoudens
◦ Meer dan een vierde is afkomstig van onze verwarmingsinstallaties: een mazoutketel of gasketel verbrandt fossiele brandstof en stoot zo heel wat CO2 de lucht in. Ook de elektriciteit die opgewekt wordt door verbranding van gas of steenkool zorgt voor heel wat CO2 in de lucht.
• 23%: gebouwen voor kantoren, horeca, handel, diensten allerlei
◦ Een ander vierde van onze uitstoot is afkomstig van de vele andere gebouwen op Brugs grondgebied die ook verwarmd worden met fossiele brandstoffen of waar de elektriciteit afkomstig is van elektriciteitscentrale die werken op gas of kolen.
• 11%: Industrie
◦ Ruim 10% van onze lokale CO2 uitstoot is afkomstig van onze Brugse bedrijven die voor hun productie ook vaak aangewezen zijn op het verbranden of verwerken van fossiele brandstoffen.
• 1%: Lokale overheid
◦ De lokale overheid draagt voor 1% bij tot de totale uitstoot, vooral via de verwarming van haar gebouwen.
• 1%: Landbouw
◦ De lokale landbouw staat in voor 1% van de uitstoot.
In het actieplan richt het stadsbestuur zich op zes resultaatgebieden.
1. Anders verwarmen en efficiënt energiegebruik
Schepen van Klimaat Minou Esquenet: “Een van de belangrijkste uitdagingen is zonder twijfel onze verwarming: 90 tot 95% van onze woningen worden vandaag verwarmd met gas of mazout. Dat zullen we in de komende jaren proberen ombuigen. Technologisch zijn er oplossingen hiervoor beschikbaar. Een warmtepomp bijvoorbeeld zet aardwarmte om in huishoudelijke warmte. Voor veel historische woningen, en daar tellen we er in Brugge veel van, zullen we dan weer moeten uitkijken naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld een warmtenet. Brugge is met IVBO een historische koploper: al sinds 1982 ligt er een warmtenet van de verbrandingsoven tot aan het AZ Sint-Jan en de gevangenis. Dit net zullen we vernieuwen en waar mogelijk uitbreiden naar andere buurten en wijken. Ook voor de binnenstad onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn”.
2. Gezond verplaatsen
Onze auto’s, vrachtwagen, camionettes en bussen stoten in Brugge veel CO2 uit en dus zullen we ook ons verplaatsingsgedrag en onze stedelijke mobiliteit anders moeten organiseren. Burgemeester Dirk De fauw: “Het Brugse mobiliteitsplan doet al heel wat inspanningen om Brugge als fietsstad te promoten, maar daar kunnen we zeker nog verder mee gaan. Met de vervoerregio Brugge wordt een ambitieus bussenplan uitgedokterd dat naast comfort en toegankelijkheid ook de uitstoot van CO2 moet verminderen door enkel nog met elektrisch aangedreven bussen te rijden. Ook leveringen in de stad zullen we moeten aanpassen met lichtere voertuigen die minder uitstoten. Auto’s tenslotte zullen in de komende tien jaar de ommeslag maken naar elektrisch dus moeten we als stad klaar zijn met de infrastructuur daarvoor. Ook deelwagens zullen alleen maar in populariteit toenemen en moeten we stimuleren: één deelwagen vervangt acht private auto’s en zorgt zo voor meer ruimte én minder CO2 uitstoot.”
3. Meer Brugse zonne- en windenergie
Schepen Minou Esquenet: “Meer Brugse wind- en zonne-energie is een heel belangrijk onderdeel van ons klimaatplan. In Brugge tellen we al een 50-tal windmolens en dat is best veel: in de toekomst willen het rendement van de windmolens verder verhogen en willen we waar mogelijk extra molens voorzien. Daarvoor wordt een windplan gemaakt, dat duidelijk moet maken waar er nog bijkomende mogelijkheden zijn. Waar mogelijk willen we ook de Bruggelingen mee laten investeren in deze windmolens.” Zonne-energie heeft ook nog heel wat mogelijkheden. Nog geen 10% van onze daken is voorzien van zonnepanelen en dat kan veel beter. Wie geen zonnepanelen kan leggen kan mee investeren in zonnepanelen elders. Ook Stad Brugge zal op een aantal van haar nieuwe gebouwen, onder meer het nieuwe beurs- en congresgebouw, zonnepalen plaatsen. Bruggelingen kunnen hierin mee investeren.
4. Duurzaam ondernemen
Ook onze industrie en dienstverlening zorgt voor een belangrijke CO2uitstoot. Dit kan verminderen door andere energiebronnen in te zetten, maar ook door de productieprocessen anders te organiseren.
Schepen Minou Esquenet: “Zeer goed om weten is dat ook bij het Brugse bedrijfsleven volop het bewustzijn groeit dat de energietransitie ook heel veel kansen biedt. Binnenkort wordt de Brugse energiecoöperatie ‘ Brugge geeft Energie’ boven de doopvont gehouden. Dit collectief van Brugse bedrijven zal zelf op zoek gaan naar manieren om hun energiefactuur én hun CO2 uitstoot flink te verminderen. Dit moet ook andere bedrijven aanzetten om het energiegebruik radicaal anders te gaan benaderen”.
5. Lokaal en duurzame voeding
Voor de productie en transport van voeding is veel energie nodig en heel vaak gaat dit gepaard met een grote uitstoot van CO2. Brugge is een van de voorlopers bij het opmaken van een lokale voedselstrategie, en dat betekent o.a. inzetten op meer lokale voedselproductie en de zogenaamde korte keten: voedsel dat in de streek gekweekt wordt. Daardoor stimuleren we niet alleen de lokale tewerkstelling, maar worden we minder afhankelijk van voeding dat van ver ingevoerd wordt. Ook rond voedselverlies blijven we actief: nog teveel voedsel belandt in de vuilnisbak en dat is letterlijk energie verspillen
6. Klimaatrobuuste stad en omgeving
Het zesde resultaatgebied heeft niet te maken met het verminderen van onze uitstoot van CO2. We moeten Brugge voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering, die reeds nu onmiskenbaar zijn. Het burgemeestersconvenant 2020-2030 vraagt heel duidelijk aandacht om rond toenemende droogte, hitte en overstromingsgevaar een actieplan op te stellen, zodat we ons tijdig aanpassen aan deze nieuwe weersomstandigheden. Schepen Esquenet: “Deze zes resultaatsgebieden zijn de kapstok waaraan we ons lokaal klimaatplan 2020-2030 willen ophangen. Het spreekt voor zich dat we ook als Stad Brugge het voorbeeld willen geven door als een goede huisvader de nodige keuzes en investeringen te doen om onze eigen uitstoot van CO2 te verminderen. Heel veel van onze stadsgebouwen zijn historisch en vaak beschermd wat de mogelijkheden voor extra isolatie en renovatie beperkt. We investeren jaarlijks een pak geld in het onderhoud van onze gebouwen en dat loont: het laatste energierapport van de stad Brugge was positief. We bespaarden tussen 2018 en 2019 maar bijna 6% op onze CO2 uitstoot. We willen op dit elan verder investeren.”

Vanaf september 2020 wordt onder begeleiding van een adviesbureau het klimaatplan 2020-2030 opgemaakt. Wie zich registreert op de website www.brugge.be/zorgenvoormorgen blijft op de hoogte van de vele acties die in de komende periode opgezet zullen worden. Wie dat wil, kan zich ook engageren om betrokken te worden bij de opmaak van het klimaatplan 2020-2030. Schepen Minou Esquenet: “Met deze klimaatambities wil Stad Brugge zich mee in het koppeloton van de Europese steden plaatsen. Ik geloof rotsvast in de ambitie van de Europese Commissie en haar Greendeal om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Met het klimaatplan Brugge 2030 willen we mee deze ambitie helpen realiseren.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.