Home > Brugge laat site Lanssens niet los en wint, ondanks veel protest, de procedureslag

Brugge laat site Lanssens niet los en wint, ondanks veel protest, de procedureslag

Geschreven op 2 augustus 2023 om 09:18 door Mario De Wilde

Caaap diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een bouwproject op de voormalige gronden van natuursteenbedrijf Lanssens langs de Krakeleweg in Brugge. Dit project kadert binnen het stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict. Begin juli weigerde het college van burgemeester deze aanvraag omdat het advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) nog niet beschikbaar was. Nu is dat advies er wel. Mits wat aanpassingen kan er nu verder gewerkt worden om dit project te realiseren.

Het oorspronkelijke project bestaat uit 2 gebouwen en een centraal makersplein. Op het gelijkvloers wordt een makershal voorzien die ruimte zal bieden voor de lokale maakeconomie. Boven deze makersplint worden appartementen voorzien met hoogteaccenten op de hoeken van het bouwblok. Het project situeert zich net buiten de grens met de historische binnenstad. De stad kent ook de gevoeligheden rond deze plek. Mede daardoor werd een breder masterplan uitgewerkt (het zogenaamde Kaaidistrict) en werd de ingediende bouwaanvraag voor dit project zoals het hoort voor dergelijke dossiers, voorgelegd aan de technische diensten die in staan voor UNESCO wereldwijd, zijnde Icomos en het Word Heritage centre, te Parijs.

Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon: ‘In afwachting van de ontvangst én uitkomst van Het ICOMOS rapport besliste het College op 7 juli om veiligheidshalve het dossier te weigeren onder voorbehoud van dit expertiserapport. Dit rapport is nu net binnen en maakt duidelijk dat er zeker ruimte is voor een stadsproject op deze plaats, weliswaar met de nodige herwerking op een aantal vlakken. Het advies heeft vooral betrekking op het hoogteaccent dat voorzien was. ICOMOS adviseert om toch iets minder hoog te bouwen op deze plek. Hoewel het advies vrijblijvend is, lijkt het ons in relatie tot het UNESCO verhaal toch aangewezen om hier rekening mee te houden.’

‘De stad blijft achter dit project staan en werkt verder aan dit project op deze plek in relatie tot de bredere gewenste ontwikkelingen van het Kaaidistrict. We laten deze plek met andere woorden niet los en zullen samen met de ontwikkelaar zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om het advies op vlak van de hoogteaccenten in te willigen,’ benadrukt Demon.

Het Kaaidistrict is het gebied gelegen langs de noordelijke helft van de ring rond Brugge; langs de Sint-Pieterskaai (R30), tussen Slachthuisstraat en Havenstraat, en tussen de binnenstad en binnenhaven. Dit is een gebied van ca. 30 ha. Het Kaaidistrict biedt vandaag een ietwat rommelige aanblik. In het gebied zien we naast een beperkt aantal bedrijfsgebouwen (autogarage, chocolatier…) vooral winkels voor grootschalige kleinhandel (Hema, Elektro, Gamma, Zeeman, Action…) en warenhuizen (Aldi, Colruyt, Bio-Planet, Albert Heijn…). Tussen verouderde delen zien we enkele recentere realisaties, bv. aan de V-Markt en Dovy Keukens. Vooral aan de westelijke zijde van het gebied is er leegstand, met het Brugs Slachthuis als grootste vacante site. Tussen alle economische functies zijn er nog enkele woonfragmenten: bv langs de Vaartstraat en Sint-Pietersgroenestraat

1 reactie

Dries Van den Abeele
Geschreven op 2023-08-04 11:22:30
Verschillenden onder u hebben artikels gewijd aan het UNESCO-advies over het bouwproject naast de Krakelebrug. Sommigen onder u hebben de vliegensvlug verspreide nota van Demon gevolgd, waarin het advies op een bepaalde manier werd voorgesteld als niet ingrijpend, zodat sommigen zelfs konden blokletteren dat er “Groen licht” was gekomen, daar waar net het tegenovergestelde het geval is, hiermee trouwens ook voorbijgaande aan het feit dat de bouwaanvraag geweigerd is en blijft. Hierbij vindt u de Nederlandse vertaling van het advies van Unesco. Men moet wat gewoon zijn aan zo’n tamelijk ambtelijke taal en aan omschrijvingen die een beetje omfloerst zijn, maar het is duidelijk dat het eindoordeel compleet negatief is voor wat betreft het ingediende ontwerp. Niet alleen de hoogte van het torengebouw wordt veroordeeld, maar ook het geheel wordt als stedenbouwkundig gebrekkig beschreven, onder meer door het ontbreken van open ruimte. Waarschijnlijk zal men vanuit de stad beweren dat men elders meer groen zal voorzien ter compensatie, maar wat daarvan in huis zal komen ziet men genoeg in de mini-Manhattanwijk aan het station, die ooit “Groen Brugge” heette en waar van groen niets en van open ruimten nauwelijks iets is terechtgekomen. U kan ook lezen dat er nog steeds adviezen moeten komen (maar met vertraging door de stad aangevraagd) over de “Visienota Hoogbouw” en over de “ontwikkeling Kaaidistrict”. Nu al benadrukt de Unesco de risico’s van toestanden die als precedent en voorbeeld kunnen dienen voor hoogbouw elders rond de stad. Er zal nu voor het afgewezen ontwerp een nieuwe gewijzigde bouwaanvraag moeten komen. Wat zal er wijzigen? Wellicht alleen de hoogte van de hoogste van de vier torens, die van 50 meter tot 30 meter zal gereduceerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige bezwaar: dit ganse ontwerp is vele malen te druk. Waar een normale Vloer/Terreinverhouding 1 of maximum 2 bedraagt mag men op het zicht van de maquette vermoeden dat het hier om een verhouding van minstens 5 gaat. Dat is een meer dan overdreven verdichting en we zullen hierop nog terugkomen De strijd is dus nog niet gestreden. U dankend voor uw blijvende aandacht en, Met hartelijke groeten, Dries Van den Abeele Voorzitter vzw Marcus Gerards

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.