Home > Brugge, Heuvelland, Izegem, Kortrijk, Oostende…; zes West-Vlaamse restauratieprojecten in erfgoed

Brugge, Heuvelland, Izegem, Kortrijk, Oostende…; zes West-Vlaamse restauratieprojecten in erfgoed

Geschreven op 15 februari 2022 om 11:53 door Mario De Wilde

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor zes restauratieprojecten in de provincie West-Vlaanderen. De Vlaamse overheid kent voor deze projecten samen een premie van 709.215,44 euro toe. ‘Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er massaal gebruik gemaakt wordt van deze regel om het erfgoed in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties in de toekomst te vermijden.’, aldus minister Diependaele.

Restauratiewerken aan een voormalige brouwerij in empirestijl in Brugge

De gevels en de bedaking van de voormalige brouwerij in Brugge worden gerestaureerd. Veranderingen in de tweede helft van de 20ste eeuw aan het dakgebinte hebben gezorgd voor scheuren in het parement. In de brouwerswoning in empirestijl is een interieur- en decoratiezaak gevestigd; de brouwerij achteraan staat al een tiental jaren leeg en heeft momenteel nog geen bestemming. Na de carcasrestauratie wordt werk gemaakt van de herbestemming. Het gebouw ligt in één van de bekendste stadsgezichten van Brugge, een opwaardering door restauratie en herbestemming is dus belangrijk. Voor de restauratiewerken is een premie van 84.296,21 euro toegekend. De gevels en de bedaking zijn sinds 1974 beschermd als monument. Het pand zelf maakt ook deel uit van het beschermde stadsgezicht Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving. Het monument bestaat uit de monumentale brouwerswoning met links een poortgebouw dat toegang gaf tot de brouwerij op het achtererf, tegen de Kraanrei.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/29952

Restauratiewerken aan kasteel De Warande in Heuvelland

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel en de zuidgevel van de westvleugel van het kasteel wordt vervangen en geschilderd. Het schrijnwerk voldoet niet meer aan de huidige isolatienormen en wordt gerestaureerd naar bestaand historisch model met dubbel glas. Voor deze restauratiewerken is een premie van 175.000 euro toegekend.

Kasteel De Warande in Kemmel is een kasteel dat na de Eerste Wereldoorlog in neorenaissancestijl werd heropgebouwd door baron Jacques Bruneel de la Warande. Wat het gebouw typeert zijn de pilasters die de gevels ritmeren en de aan de lokale architectuurtraditie ontleende vorm van de dakkapellen en de schoorstenen. Sinds 1979 is het kasteel in gebruik als gemeentehuis. In 2004 werd het kasteel beschermd als monument. Het omliggende park maakt deel uit van het beschermde landschap van de Kemmelberg.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32617

Restauratiewerken aan de elektriciteitscentrale in Izegem

Voor de site Museum Stoom & Stroom en Schoorsteen is een beheersplan gemaakt. In het kader van dat beheersplan zijn een aantal prioritaire instandhoudingswerken geformuleerd. Eén daarvan is de restauratie van de schoorsteen. De top van de schoorsteen wordt nu gereconstrueerd in zijn oorspronkelijke staat, de dichtgemetselde inkom wordt terug opengemaakt en de lift in de schouw wordt afgebroken. Voorts wordt de gevel gereinigd en de bakstenen worden hersteld en opnieuw gevoegd. Ook komen er lichten aan de binnenzijde van de schouw om het monument op die manier uit te lichten. Voor deze restauratiewerken is een premie van 123.958,29 euro toegekend.

De schouw heeft geen functie meer, maar is een belangrijk baken in de stad en verwijst naar het industriële verleden van de site. De elektriciteitscentrale werd in gebruik genomen in 1901, nadat de gemeente in 1899 besliste om een elektrische centrale in te richten voor de verlichting van de stad. Aanvankelijk waren er weinig afnemers, maar vanaf de jaren 1910 kwam er een steeds grotere vraag naar elektriciteit door het mechanisatieproces in de borstel- en schoennijverheid. In 2015 werd de elektriciteitscentrale beschermd als monument, nadat in 1978 al de stoommachine was beschermd.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/51611

Parochiekerk Sint-Antonius abt in Kortrijk wordt gerestaureerd

De dakbedekking van de kerk wordt vernieuwd en de dakstructuur wordt verstevigd. De muren worden behandeld tegen opstijgend vocht en het gevelmetselwerk wordt hersteld. Voor deze restauratiewerken is een premie van 82.636,80 euro toegekend. De parochiekerk Sint-Antonius abt is de parochiekerk van Rollegem. De oudste delen van de kerk dateren uit de eerste helft van de 13de eeuw. Het neoromaanse schip in Doornikse steen kwam er in 1904. De oudere delen zijn al sinds 1939 beschermd als monument. In 1974 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige gebouw.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/61023

Restauratie voor de synagoge van Oostende

In deze tweede restauratiefase wordt de buitenkant van de synagoge aangepakt. De daken en de loopbruggen worden opgeknapt. In een latere fase wordt ook nog de voorgevel aangepakt. Al eerder werd ingezet op dringende onderhoudswerken aan de daken, werken om het ritueel bad te restaureren en in werking te stellen, interieurrestauratie inclusief restauratie van de granito- en mozaïekvloer en schilderen van het interieur. Zo zal de synagoge er binnenkort weer piekfijn bij staan. Voor deze restauratiewerken is een premie van 140.157,47 euro toegekend.

De synagoge van Oostende heeft een neoromaanse stijl. Ze werd gebouwd in 1910. Er waren toen al langer plannen om een synagoge in Oostende te bouwen gericht op de grote toestroom van Joodse toeristen tijdens het seizoen. Tijdens de oorlogsjaren werd de synagoge ontheiligd en geplunderd. Sinds 2002 is het gebedshuis beschermd als monument.

Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/55414

Restauratiewerken in de beschermde dorpskom van Vinkem

Het JOC Vinkem dat in de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Vinkem ligt, wordt gerestaureerd. Er worden noodzakelijke instandhoudingswerken uitgevoerd, zoals het vervangen van de asbesthoudende dakbedekking door natuurleien, de regenwaterafvoer wordt vervangen en de buitenbepleistering hersteld. Daarnaast wordt het buitenschrijnwerk gereconstrueerd en de schouw opnieuw gemetseld. Ook wordt de bakstenen tuinmuur gerestaureerd en wordt de buitenbevloering heraangelegd. De oorspronkelijke gevelopeningen en het oorspronkelijk buitenschrijnwerk van de voorgevel worden gereconstrueerd naar historisch model en ook de linkerschouw wordt heropgemetseld om de symmetrie te herstellen. Deze noodzakelijke instandhoudingswerken worden de impuls om het gebouw nadien verder op te waarderen. Voor deze restauratiewerken is een premie van 103.166,67 euro toegekend.

De vroegere gemeenteschool kent vandaag een polyvalent gebruik. Op de gelijkvloerse verdieping is de buitenschoolse kinderopvang gehuisvest, de verdiepingen zijn voorbehouden voor lokale jeugdbewegingen, zoals Chiro en KLJ. De tuin en bijgebouwen worden ook gebruikt door de gemeenteschool voor turnlessen. Sinds 2011 maakt het gebouw deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Dorpskom Vinkem’.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.