Home > Boomplanting Geboortebos in Sint-Michiels gaat woensdag verder: storm spelbreker

Boomplanting Geboortebos in Sint-Michiels gaat woensdag verder: storm spelbreker

Geschreven op 11 maart 2019 om 09:21 door Mario De Wilde

Gisteren stond de boomplantingsactie van het geboortebos normaal gezien in Brugge op het programma. Omdat enkele bomen tijdens de opstekende storm omwaaiden, moest de boomplanting worden afgebroken. Overmorgen woensdagnamiddag wordt de boomplanting verder gezet. In 2016 kocht Natuurpunt nabij het Smisjesbos te Sint-Michiels, Brugge, een perceel grond van ruim 1 hectare aan. Een terrein dat voordien door een firma benut werd als opslagplaats voor wegenbouw. Een uitgesproken kans om de aanwezige natuurwaarden in de groene gordel van Brugge verder uit te breiden en te bestendigen.

2200 Brugse leden
Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun woonomgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. Natuurpunt telt meer dan 100.000 leden, waarvan 2200 gezinnen op grondgebied Brugge .
Als plaatselijke afdeling is Natuurpunt Brugge uiterst tevreden dat het bestuur van de stad Brugge dit project steunt door een ruime bijdrage te leveren aan dit samenwerkingsproject onder de vorm van een geboortebos. Daardoor behouden en het versterken we samen de natuur- en milieukwaliteit, hier in het bijzonder in de stadsrand en de Groene Gordel van Brugge.

Verkoeling
Natuurpunt vraagt ook reeds geruime tijd aan de Vlaamse regering om de belofte voor meer bos in Vlaanderen waar te maken . Ook aan de doelstelling voor meer bos werkt natuurpunt vandaag mee door in samenwerking met het stadsbestuur van Brugge dit geboortebos aan te planten. De ouders van elk recent geboren kind kunnen een onderdeel van het bos aanplanten. Een nieuw bos dat voor de komende generaties zal bijdragen tot productie van zuurstof, neutraliseren van fijn stof en opname van CO². Een bos dat verkoeling zal brengen. Niet onbelangrijk in de context van de klimaatwijziging met toename van temperaturen in verstedelijkte omgevingen. Het Smisjesbos ligt in het afstroomgebied van de Kerkebeek waar stroomafwaarts te Sint-Michiels een zekere overstromingsproblematiek heerst. Het boscomplex draagt bij tot het bufferen van hevige neerslag. Allemaal diensten die het nieuw bos, aanpalend aan het Smisjesbos, onderdeel van de ruimere groene gordel, levert aan de maatschappij, de burger van Brugge en de aanpalende gemeenten. Met steun van stad Brugge helpt Natuurpunt zodoende het streefdoel van stad Brugge om de doelstelling van CO2 reductie te behalen volgens het burgemeestersconvenant.

Vleermuizen
Het aanpalend Smisjesbos, eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, is gekend voor de ransuil en boomvalk, en herbergt veel soorten typisch voor naaldhout. Daarnaast komen ook een aantal soorten vleermuizen in het gebied foerageren. Met de milde steun van stad Brugge worden de aanwezige natuurwaarden versterkt en wordt een ‘versnipperd stukje’ in de groene gordel ongedaan gemaakt. Natuurpunt hoopt om ook in de toekomst voor andere projecten in Brugge verder goed samen te werken met het nieuw stadsbestuur . Met dit project is alvast een goede aanzet gegeven! De leefbaarheid van onze burgers is zowel een bekommernis van het stadsbestuur als van Natuurpunt . Meer natuur is immers voor iedereen belangrijk.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.