Home > Bellegemsestraat in Kortrijk wordt Bellegemse Boulevard

Bellegemsestraat in Kortrijk wordt Bellegemse Boulevard

Geschreven op 10 maart 2022 om 17:10 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Kortrijk wenst de Bellegemsestraat her aan te leggen. Daarmee wil de stad de verkeersveiligheid, doorstroming en de leefbaarheid van deze hoofdweg van Bellegem verbeteren. Zowel het wegdek, de voetpaden als de rioleringen worden vernieuwd. Binnen dit project wordt ook de heraanleg van Straatje meegenomen. Dinsdag 9 maart ging het particpatietraject van start waarbij de toekomstige plannen werden voorgesteld en de eerste input van de Bellegemnaren verzameld werd.

Participatietraject en mogelijke opties toekomstig straatbeeld
Het vrij lange traject van de Bellegemsestraat wordt opgedeeld in verschillende segmenten waarbij per segment, na het voorbereidende studiewerk, de mogelijke opties werden uitgewerkt en voorgesteld op het participatiemoment van 9 maart. Er waren maar liefst 170 aanwezigen in OC De Wervel. Met de input van de Bellegemnaren kan de stad nu verder aan de slag voor het optimaliseren van het ontwerp. Later dit jaar volgt een tweede participatiemoment en een infomarkt om het definitieve plan voor te stellen. Wie er niet bij kon zijn op het eerste infomoment kan alles rustig nalezen op https://www.kortrijk.be/bellegem/bellegemsestraat

Onderstaande simulatiebeelden geven nog geen definitieve inrichting weer van de toekomstige situatie. De verschillende concepten worden in het vervolgtraject, met o.a. input van de participatiemomenten, verder afgewogen en uitgewerkt.

 

“Eindelijk krijgt Bellegem een heraanleg van de hoofdweg van het dorp, iets wat al jaren terecht gevraagd wordt door de Bellegemse gemeenschap. We zullen er naar streven om van de Bellegemsestraat een Bellegemse Boulevard te maken, met veilige voetpaden die naam waardig, bomen, plantvakken, parkeerstroken en ruimte voor de fietsers. Het Straatje gaan we als woonerf aanleggen met kleinschalige materialen en ook de Bellegemkerkdreef krijgt een veiligere schoolomgeving”, aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
“De Bellegemnaren krijgen eindelijk waar ze al zovele jaren naar vragen: een mooie én veilige hoofdweg in het Toscane van Kortrijk. Dit is een project voor en door de Bellegemnaren, want we gaan dit samen realiseren. Door middel van inspraak kan elke Bellegemnaar suggesties geven om onze hoofdweg de aanblik te geven die Bellegem past”, voegde Wouter Allijns, schepen van Economie en inwoner van Bellegem, daar aan toe.

In het najaar 2021 werd het studietraject door Kortrijk samen met studiebureau Sweco en diverse overheidsinstanties zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, de fietsersbond, … opgestart. Op dinsdag 9 maart vond het eerste participatiemoment plaats voor de bewoners van Bellegem waarbij de toekomstplannen voor de Bellegemsestraat en Straatje werden voorgesteld. Het ontwerp wordt definitief gefinaliseerd in het voorjaar van 2023. De effectieve werken worden voorzien van start te gaan in de zomer van 2023. Sowieso zal er gefaseerd gewerkt worden, met prioriteit voor het stuk tussen de Leuzestraat en het centrum van Bellegem. Meer info over het project Bellegemsestraat vind je op https://www.kortrijk.be/bellegem/bellegemsestraat

Problematiek sluipverkeer Walleweg
Naast de toekomstige werken werd ook de problematiek van het sluipverkeer in het noorden van Bellegem aangekaart. Het stadbestuur besloot eerder om deze problematiek te onderzoeken parallel met het studietraject voor de heraanleg van de Bellegemsestraat. Kortrijk stelde daarvoor studiebureau Sweco aan en het studietraject startte in het najaar van 2021. De problematiek concentreert zich voornamelijk rond de Walleweg. Er worden nu drie mogelijke scenario’s voorgesteld. Een scenario waarbij éénrichtingsverkeer wordt ingesteld, een scenario waarbij een knip wordt geïnstalleerd of een scenario waarbij de situatie behouden wordt zoals deze op vandaag is. De keuze wordt nu voorgelegd aan de bewoners en belanghebbenden. Op basis van deze keuze wordt later dit jaar al dan niet een proefopstelling ingericht waarna een evaluatie volgt. Via het platform van Kortrijk Spreekt kunnen alle Bellegemnaren hun mening geven: https://kortrijkspreekt.be/nl-BE/projects/mobiliteit-bellegem-noord. Meer duiding bij de verschillende scenario’s over deze opties vind je op https://www.kortrijk.be/bellegem/mobiliteitbellegem

 

1 reactie

Buyse Fernand
Geschreven op 2022-03-11 06:44:45
Hopelijk zijn alle aansluitingen van riolering en andere aansluitingen gedaan want meestal na een nieuwe weg worden er kort daarop de weg opengebroken voor werken aan een nieuwbouwwoning , en dat wordt dan opgelost door het gat op te vullen met dikke betonnen klinkers die de weg terug in slechte staat brengen , men moet daar harder in optreden zodat het wegdek weer in goede staat is gebracht , nu zijn dat ofwel putten of bulten

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.