Home > Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen klimaatopwarming

Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen klimaatopwarming

Geschreven op 10 september 2020 om 17:35 door Mario De Wilde

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

Pilootproject in Beernem

Vijf landbouwers van de agrobeheergroep Beverhoutsveld uit Beernem werken mee aan een pilootproject om op gemeentelijke gronden in het Beverhoutsveld (op de grens van Oostkamp en Beernem) koolstof in de bodem op te slaan. Door de bodem op een andere manier te bewerken, een andere teeltkeuze te maken of een andere bemestingsvorm toe te passen wordt nu in Beernem op jaarbasis bij benadering 3,2 ton extra koolstof opgeslagen. Dit komt overeen met de gemiddelde uitstoot van 5 wagens. Het is een kleinschalige start, op een goede 5 ha. In het proefproject wordt nagegaan of op die manier de CO2 -uitstoot van het gemeentelijk wagenpark gecompenseerd kan worden. Dit kan bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beernem ondertekende namelijk het tweede burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie dat onder meer het terugdringen van de CO2-uitstoot tot doel heeft.

Optimaliseren en opschalen

De gemeente wordt in dit pilootproject bijgestaan door Inagro, proef- en adviescentrum voor land- en tuinbouw en Boerennatuur Vlaanderen. In de toekomst zoekt Inagro nog verder naar de beste technieken voor deze specifieke regio, op welke gronden er best ingezet wordt en welke geldelijke compensatie hier tegenover zou moeten staan voor de betrokken landbouwers. Deze financiering zou onder andere kunnen komen van plaatselijke bedrijven die CO2 neutraal willen worden en dus landbouwers vergoeden die aan carbonfarming doen.  Vorige woensdag vond een infodag plaats te velde, waarbij Inagro landbouwers informeerde over de mogelijke toe te passen technieken.

Foto: Inagro geeft toelichting te velde over mogelijke toe te passen koolstofopslagtechnieken.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.