Home > Beernems energieplan wil met allerlei maatregelen mes in energieverbruik zetten

Beernems energieplan wil met allerlei maatregelen mes in energieverbruik zetten

Geschreven op 19 oktober 2022 om 13:34 door Mario De Wilde

Door de ongeziene stijging van de prijzen voor gas en elektriciteit schakelt ook Beernem een versnelling hoger om nog sterker te snoeien in de energiefactuur. “We zetten in het verleden al heel wat stappen om het energieverbruik in onze gemeente te doen dalen ”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V) namens het gemeentebestuur. “Zo doven we al enkele jaren ’s nachts de openbare verlichting en zijn we volop bezig met het overschakelen op ledverlichting. Ook het gemeentepersoneel is al een hele tijd gesensibiliseerd rond energiezuinigheid, waardoor iedereen oog heeft voor bv. sluipverbruik en het uitschakelen van overbodige verlichting.”

Maar nu heeft het bestuur ook een doordacht en dynamisch energieplan goedgekeurd. Dynamisch omdat het plan aangepast kan worden, rekening houdend met een al of niet strenge winter. Samengevat zet het bestuur verder in op het knippen in het verbruik van de 2 grootste energieslurpers, nl. de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting.

Volgens schepen Jan Vanassche (groen), die bevoegd is voor energie bekijkt de gemeente gebouw per gebouw hoe de energiebesparing gemaximaliseerd kan worden. Dat kan door de thermostaat op 19° te zetten (behalve in de kinderdagopvang), de verwarmingsinstallatie op punt te stellen of de lampen te vervangen door ledverlichting. De bezettingsgraad van de gebouwen werd geoptimaliseerd. “Concreet betekent dit dat enkele minder goed geïsoleerde gebouwen deze winter niet zullen verwarmd worden en de meest energiezuinige gebouwen zoveel mogelijk gebruikt worden. Daarnaast zijn alle technische installaties van de gemeente al geoptimaliseerd”, verduidelijkt de Vanassche. “Naast het plaatsen van thermostatische kranen met kloksturing zijn ook de thermostaten preciezer afgesteld.”

Er worden ook digitale meters geplaatst die nauwkeuriger het energieverbruik bijhouden. Bovendien heeft de gemeente recent enkele energieverslindende verwarmingsketels vernieuwd. Hiervoor werd een budget van € 15.000 uitgetrokken.

Volgens schepen Claudio Saelens (CD&V), die bevoegd is voor nutsvoorzieningen , is reeds 35% van de straatverlichting vervangen door ledlampen. Hiermee zijn we koploper in de Brugse regio. Volgende bijkomende ingrepen zullen we doen: Het doven van de openbare verlichting wordt met een uur uitgebreid op weekdagen, namelijk van 23u tot 5 uur in plaats van 23:30u tot 4:30u. In het weekend blijft ze branden. We hebben dit afgetoetst bij onze inwoners op verschillende inspraakmomenten die we recent hadden. Het bijkomende doven heeft een breed draagvlak onder de inwoners.

Op korte termijn zijn we er in geslaagd om al onze invalswegen te voorzien van ledverlichting. Uniek is dat we binnenkort een proefproject starten om deze ledverlichting geleidelijk aan te dimmen vanaf 20 uur tot 23 uur. Na 23 wordt er gedoofd.. Ook hier hangt een besparing – letterlijk – in de lucht. Ten slotte worden de verenigingen en sportclubs ook aangespoord om energiezuinig te zijn. Aan Farys heeft de gemeente gevraagd om zelf energiebesparende maatregelen voor te leggen voor de sportinfrastructuur die ze beheert. Het zijn uitzonderlijke tijden: iedereen, zowel de burger als de gemeente, moet de energierekening doen dalen. De gemeente wil hierin het voortouw nemen. Dat komt niet enkel de gemeentekas, maar ook de inwoners en last but not least het klimaat ten goede.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.