Home > Beernem scoort goed tot uitstekend op de gemeentemonitor: 92% is tevreden

Beernem scoort goed tot uitstekend op de gemeentemonitor: 92% is tevreden

Geschreven op 17 juni 2021 om 15:11 door Mario De Wilde

Gisteren ontvingen alle Vlaamse steden en gemeenten de resultaten van de gemeente- en stadsmonitor 2020. De gemeentemonitor is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) waarin het onder meer peilt naar de tevredenheid van de inwoners en de leefkwaliteit in de gemeente. Voor Beernem werden hiervoor 940 inwoners aangeschreven. 378 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Gemeente Beernem kan mooie resultaten voorleggen!

‘We merken een stijging bij heel wat indicatoren in vergelijking met 3 jaar geleden (de gemeente- en stadsmonitor 2017). Bovendien zitten we bij de meeste indicatoren (ruim) boven het Vlaamse gemiddelde’, aldus een tevreden burgemeester Jos Sypré. ‘92% geeft aan graag in Beernem te wonen. Dit is een uitstekende score!’

Resultaten gemeentemonitor Vrije tijd
89% van de Beernemnaars is tevreden over onze sportvoorzieningen (t.o.v. een gemiddelde van 78% in Vlaanderen en 88% in 2017), 72% van de Beernemnaars is tevreden over de voorzieningen voor cultuur (t.o.v. 64% gemiddeld en 85% in 2017) en maar liefst 90% van de Beernemnaars is tevreden over (de werking van) onze bibliotheken (t.o.v. 85% gemiddeld).

77% vindt dat we voldoende activiteiten aanbieden voor onze ouderen (t.o.v. 63% gemiddeld en 83% in 2017).

50% is tevreden over de uitgaansgelegenheden in Beernem (t.o.v. 60% gemiddeld, 37% in 2017).

Wat betreft de tevredenheid over onze winkelvoorzieningen scoren we iets onder het Vlaamse gemiddelde (63%), namelijk 50%. In 2017 stond het percentage voor Beernem op 53%.

Klimaat, milieu en natuur
41% van onze inwoners is tevreden over de ondersteuning van hernieuwbare energie (t.o.v. 37% gemiddeld). 27% van onze inwoners geeft aan milieubewust te handelen (t.o.v. 29% gemiddeld). 89% is tevreden over de huisvuilvoorzieningen (t.o.v. 82% gemiddeld en 79% in 2017).

77% van onze inwoners heeft een energiezuinige woning (t.o.v. 78% gemiddeld) en 74% heeft een energierecupererende woning (t.o.v. 55% gemiddeld)

Lokaal bestuur
70% van de Beernemnaars is tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur (t.o.v. 56% gemiddeld). 66% vindt dat het voldoende geïnformeerd wordt (t.o.v. 57% gemiddeld), 49% vindt dat het voldoende geconsulteerd wordt (t.o.v. 37% gemiddeld).

75% zegt tevreden te zijn over onze loketvoorzieningen (t.o.v. 71% gemiddeld, 79% in 2017). 71% is tevreden over onze digitale dienstverlening (t.o.v. 69% gemiddeld, 70% in 2017). Het vertrouwen van de Beernemnaars in het gemeentebestuur scoort 42% (t.o.v. 34% gemiddeld, 40% in 2017), het vertrouwen in de politie scoort 50% (t.o.v. 47% gemiddeld, 51% in 2017).

Mobiliteit
Wat het aantal fietsenstallingen (37%), fietspaden (52%) en parkeerplaatsen (72%) betreft, scoren we hoger dan gemiddeld (resp. 31%, 45% en 60%). Het aanbod openbaar vervoer zit lager dan het gemiddelde (63% t.o.v. 67% gemiddeld).

48% van onze inwoners vindt dat het veilig fietsen is in Beernem (43% gemiddeld, 55% in 2017).

Onderwijs
90% van onze inwoners is tevreden over onze onderwijsvoorzieningen. Dit is 2% hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Ruimte
91% is tevreden over de natuur in Beernem en over onze groenvoorzieningen. Dit is een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde (78%) en hoger dan in 2017 (82%). Ook wat betreft speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren, geschikte plekken voor opgroeiende jeugd, rustplekken en ontmoetingsplaatsen scoren we ruim boven de Vlaamse gemiddelden.

Het onveiligheidsgevoel in Beernem is 2% (t.o.v. 7% gemiddeld, 4% in 2017). 12% van onze inwoners ondervindt buurthinder (t.o.v. 20% gemiddeld).

Zorg en gezondheid
80% is tevreden over de kinderopvang in Beernem, dat is ruim boven het gemiddelde van 68% in Vlaanderen. In 2017 was dit voor Beernem 84%. 81% is tevreden over de ouderenvoorzieningen (75% gemiddeld, 77% in Beernem) en 89% is tevreden over onze gezondheidsvoorzieningen (t.o.v. 88% gemiddeld)

Algemene tevredenheid
We kunnen heel mooi afsluiten met een percentage van 92% dat aangeeft graag in Beernem te wonen (93% in 2017, 90% gemiddeld) en 83% die tevreden is over de buurt waarin die woont (83% in 2017, 80% gemiddeld).

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.