Home > Beernem gaat vol voor schaduwbomen voor vee en tegen droogte en winderosie

Beernem gaat vol voor schaduwbomen voor vee en tegen droogte en winderosie

Geschreven op 2 juni 2020 om 08:29 door Mario De Wilde

N-VA Beernem pleit voor schaduwbomen voor vee en tegen droogte en winderosie. Beernem mag zich met gerust geweten groene gemeente noemen. Slechts 15% van het grondgebied is bebouwd. Met 85% open ruimte of groen zijn we dus zeker van propere lucht, met onder meer dank aan de landbouwers die zorg dragen voor het grootste gedeelte van die open ruimte. Gijs Degrande, fractieleider N-VA Beernem: “Toch zien we steeds meer groen uit onze omgeving verdwijnen. Dat is niet alleen landschappelijk spijtig, maar is tegelijk nadelig voor de toekomst van de land- en tuinbouw zelf én voor de leefbaarheid in eigen streek. Op de gemeenteraad stel ik maatregelen voor om meer bomen te realiseren met meerwaarde voor land- en tuinbouw én eigenlijk iedereen. De noodzaak is duidelijk: Bomen aan de rand van, of zoals vroeger zelfs wel eens in het midden ervan, al dan niet rond de veedrinkpoel zorgt voor schaduw voor dieren. Tegelijk gaat het effect nog een stap verder, want dieren die niet lijden onder hittestress zijn spontaan gezonder, groeien beter en/of presteren een betere melkgift. Bomen aan de rand van het perceel en boomgroepen in de open ruimte fungeren ook als windbrekers. Bomen en houtkanten zetten dieren en teelten uit de wind en kunnen weerwerk bieden tegen de wind. Beernem is immers één van de potentieel meest hoge winderosiegevoelige gebieden van Vlaanderen. Dat we dat zijn, mag nog blijken uit de ‘zandstormen’ die tweede helft mei over onder meer de maisvelden in onze gemeente waaiden. Boomlijnen en -groepen breken ook het effect van stortbuien. Ze beschermen de velden tegen extreem aanstormende regen en zij zo goed zijn ze ook in het terugdringen van droogte. Het gras onder de bomen blijft langer groen door de uitgestelde bloei. Het zorgt ervoor dat de koeien langer voedzaam gras vinden in de wei.”

Natuurlijk geven we voorrang wordt gegeven aan streekeigen groen. Denken we aan bomen die al eeuwenlang in ons agrarisch landschap worden gebruikt, van wilgen (knotwilgen), over achtkanten (populieren en bij voorkeur de oude klonen/soorten), maar ook es, els, eik, … Het zijn bomen die al bewezen hebben dat het volwaardige toekomstbomen zijn. Voor gebruik in land- en tuinbouwgebied komt er één aspect bij: er moet gezorgd dat ze een voldoende hoge stam hebben, zodat machines (tot 4 meter hoog) onder hun kruin kunnen rijden en manoeuvreren. Moeilijk is dit niet, vergelijk het met de situatie langs rijwegen waar bomen gesnoeid worden tot een takvrije stamhoogte van 4 meter zodat brandweer en andere vrachtwagens er perfect onder door kunnen. Daarom voeren we actie voor meer bomen in de land- en tuinbouwgebieden van onze gemeente. Daar is vanzelfsprekend overleg voor nodig met de landbouworganisaties en landbouwers, mogelijk ook incentives die hen verder en sneller over de streep halen, mogelijk zelfs plantacties samen met scholen of organisaties. Met dit initiatief kunnen we voor Vlaanderen trendsettend zijn.

Concreet vragen we op korte termijn een concreet concept en actieplan voor meer bomen in de openbare ruimte én in de land- en tuinbouwgebieden van onze gemeente.  In dit kader een interdisciplinaire werkgroep Landbouw en Natuur en Milieu op te starten. De ontwikkeling van incentives voor landbouwers  In dit kader samen met scholen of organisaties plantacties op te zetten en jaarlijks een ‘landschapboomplantdag’ te organiseren. En misschien wel het belangrijkste: als gemeentebestuur moeten we natuurlijk in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geven en actief groen bijplanten op de eigen ‘openbare ruimte’, in het bijzonder op de zogenaamde restgronden.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.