Home > Beernem gaat twee jaar ’s nachts de openbare verlichting doven

Beernem gaat twee jaar ’s nachts de openbare verlichting doven

Geschreven op 31 juli 2020 om 13:51 door Mario De Wilde

Gedurende een tweetal jaar wordt de openbare verlichting in Beernem op werkdagen gedoofd van maandagnacht tot en met donderdagmorgen. Dit tussen 23:30 uur en 4:30 uur. Het college van burgemeester en schepenen liet een evaluatie uitvoeren rond het doven van de openbare verlichting.
Een opvallend cijfer volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) zijn de inbraakcijfers. Het totaal aantal inbraken is sinds 2014 gedaald met 66%. Gedurende de uren van doven, zijn de inbraken in 2017 en 2018 zelfs gereduceerd tot nul. Het doven van de openbare verlichting zorgt niet voor meer inbraken, integendeel! Ook het aantal nachtelijke verkeersongevallen is quasi gelijk.
Schepen Jan Vanassche (GROEN) licht toe dat het doven een daling betekent van het energieverbruik met 28%. Dit komt neer op een besparing van een kleine 50.000 euro per jaar. Ook het effect op de CO2 uitstoot is aanzienlijk.

Volgens schepen van nutsvoorzieningen Claudio Saelens (CD&V) zal de gemeente versneld led-verlichting plaatsen. De led-armaturen zullen in de toekomst allemaal individueel van op afstand stuurbaar zijn. Dit biedt heel wat nieuwe mogelijkheden waar we in de evaluatie rekening mee houden.
Het invoeren van led-verlichting zal de gemeente ook helpen om het Burgemeestersconvenant verder in te vullen zodat er een aanzienlijke CO2 reductie kan worden gerealiseerd , aldus schepen Vanassche.
Er werd ook een enquête gehouden bij de inwoners van Beernem: 115 inwoners hebben hierop gereageerd. De meningen zijn uitéénlopend. Een beperkte groep wenst dat de verlichting terug wordt aangestoken als vroeger. De grote meerderheid is akkoord of vraagt een bijsturing.

Rekening houdend met de evaluatie en de bevraging bij onze bewoners wordt volgende bijsturing gedaan. Hierbij maken we een onderscheid tussen onze hoofdwegen en alle andere wegen.
• Hoofdwegen en verbindingswegen tussen woonkernen:
◦ Hier wordt prioritair ledverlichting geplaatst.
◦ Vanaf de technologie het toelaat zal de verlichting op deze wegen tussen 23u.30 en 4u.30 niet meer gedoofd, maar gedimd worden.
• Alle andere wegen:
◦ We plaatsen tegen 2030 overal ledverlichting: vanaf technisch mogelijk zal deze worden gedimd tussen 22u. en 23u.30 naar een lagere verlichtingsklasse.
◦ Het principe van doven tussen 23u.30 en 4u.30 blijft behouden.

Het college is er van overtuigd dat deze bijsturing bijzonder evenwichtig is, rekening houdt met de evaluatie en bevraging bij de inwoners, zonder afbreuk te doen op de principes van energiebesparing en CO2 reductie.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.