Home > Bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort met 9 hectare uitgebreid

Bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort met 9 hectare uitgebreid

Geschreven op 3 juli 2024 om 07:00 door Mario De Wilde

Nieuwpoort en WVI slaan de handen in elkaar om het lokaal bedrijventerrein De Noordvaart op een kwalitatieve en duurzame manier op te schalen. Het gaat over een uitbreidingszone van 9 hectare die aansluit op het bestaande bedrijventerrein. “De nood aan bijkomende ruimte in de regio is hoog”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Met de start van de infrastructuurwerken krijgt de uitbreiding eindelijk vorm.” Nieuwpoort kiest bij de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein voor extra ruimte voor lokale bedrijven, een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ruimtevragers en een nieuw Technisch Centrum voor de Technische Dienst van Stad Nieuwpoort. Vandaag gaven burgemeester Geert Vanden Broucke en algemeen directeur van WVI, Geert Sanders, het startschot voor de infrastructuurwerken. Het komende jaar wordt het 9 ha groot bedrijventerrein uitgerust met wegenis en riolering. Na de aanleg van deze infrastructuur, de groenzone en de integratie van de waterhuishouding blijft er netto nog 6,8 hectare beschikbaar voor bedrijven waarvan 1 ha gereserveerd is voor het bedrijfsverzamelgebouw en 1,5 ha voor de stadsdiensten.

“De infrastructuurwerken worden uitgevoerd door aannemer THV Vanlerberghe – Norré-Behaegel en nemen ongeveer 1 jaar in beslag” start burgemeester Geert Vanden Broucke. “Bedrijven met een ruimtevraag kleiner dan 5.000 m² kunnen zich vestigen op deze uitbreiding waarbij ook de integratie van een bedrijfswoning mogelijk is. De uitgifte van de percelen zal gebeuren op maat van de bedrijven en in overeenstemming met de toewijzingscriteria. Als alles volgens planning verloopt, zal het terrein eind 2025 bouwrijp zijn.”

“WVI staat garant voor een kwalitatieve vestigingslocatie die gekenmerkt wordt door een evenwichtige waterhuishouding, duurzame groenaanleg, hedendaagse architectuur en het gebruik van hernieuwbare energie” zegt Geert Sanders. “Zo worden in en rond het bedrijventerrein 180 streekeigen bomen aangeplant, zal je meer dan 47 verschillende soorten planten- en boomsoorten terugvinden in de groenzone en zorgen bloemrijke wadi’s – een glooiende verdieping langs de wegenis waarin het hemelwater wordt opgevangen – voor een aantrekkelijke uitstraling en biodiversiteit. Een infiltratiebekken staat in voor een evenwichtige waterhuishouding op het terrein.”

Ook op de bedrijfspercelen staat duurzaamheid voorop. Zo moeten bedrijven het regenwater dat valt op de bedrijfspercelen zoveel mogelijk opvangen en hergebruiken. Daarnaast moet elke investeerder in zijn bouwplannen toelichten hoe hij zijn daken wil benutten voor hernieuwbare energieproductie. Het dakoppervlak dat niet wordt gebruikt door het bedrijf zelf, kan door WVI in opstal genomen worden om extra zonnepanelen te voorzien waarmee in de extra noden van andere bedrijven kan voorzien worden.
“Een gericht doelgroepenbeleid bepaalt welke bedrijven zich op het terrein kunnen vestigen”, besluit burgemeester Geert Vanden Broucke. Zo krijgen Nieuwpoortse starters en ondernemers die zich moeten herlokaliseren, voorrang. Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor een bedrijfsperceel kunnen dat via www.wvi.be/ondernemen/inschrijven.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.