Home > Bedrijventerrein, commerciële as en woonenclaves op site Veemarkt Sint-Michiels

Bedrijventerrein, commerciële as en woonenclaves op site Veemarkt Sint-Michiels

Geschreven op 17 juli 2020 om 09:21 door Mario De Wilde

Het college van Burgemeester en schepenen gaf begin deze week goedkeuring voor het masterplan voor de site Veemarkt in Sint-Michiels. De site krijgt een nieuwe invulling waar zowel wonen, bedrijvigheid als ontspanning aan bod komen. Ook voor de bestaande zondagsmarkt werd ruimte voorzien zodat die verder georganiseerd kan worden op deze site. De site Veemarkt heeft een strategische ligging. Het is een uniek scharnierpunt tussen de gemengde bebouwing langs de Koningin Astridlaan, het residentiëler karakter langs de Graaf Pierre de Brieylaan, de bestaande KMO zone rond de Grasdreef en de bestaande commerciële blok met iets grotere schaal langs de Expressweg. “Alleen al door zijn ligging is de site uitermate geschikt voor een verweving van verschillende functies en meervoudig gebruik van zowel de bebouwde als niet bebouwde ruimte”, vertelt Demon.

Er werd daarom aan de bouwheer Luc Beke gevraagd om een masterplan of stedenbouwkundige studie op te maken voor de ontwikkeling van de site. Tot voor de invoering van de Codextrein was men hier strikt gebonden aan de voorschriften van de het huidige, inmiddels verouderde, BPA. De codextrein schept echter nieuwe kansen voor een nieuwe kwalitatieve en bruisende site waar ingespeeld wordt op de noden van de buurt en zelfs verder. Global Estate Group, dat het terrein aankocht in 2019, liet daarom een ambitieus masterplan uitwerken. Het ontwerpteam bestond uit een samenwerking tussen twee Brugse ontwerpers, namelijk Olivier Salens architecten en bureau context. Zij kwamen tot een mooi, gedragen resultaat om van de site een bruisende, aangename ontmoetingsruimte te creëren waar verschillende functies samenkomen.

Het project grijpt de kans om bedrijvigheid met wonen te combineren. Hiervoor wordt aangesloten en ingespeeld op de ruimtelijke context en de unieke ligging tussen bedrijventerrein, commerciële as en woonenclaves. Het is een duurzaam project waar o.a. ingezet wordt op het delen van ruimte.
De aantakking op de Torhoutse Steenweg en het commerciële blok langs de Expressweg kunnen verbonden en versterkt worden met een aanvullend programma ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Daarnaast wordt ook de KMO functie van de bedrijvenzone rond de Grasdreef (“Vogelzang”) verder doorgetrokken op de veemarktsite. Dit kan in de vorm van ‘maakindustrie’ aan de randen van de site en door ruimte te bieden voor specifieke acute ruimtevragen met een hoge toegevoegde waarde voor de lokale economie en het lokaal ondernemerschap. Ter ondersteuning van deze nieuwe bedrijven wordt ook ruimte voorzien voor kantoorfuncties onder de vorm van een kantoorvolume langs de Koningin Astridlaan met gelijkvloerse commerciële plint.

Een deel van de oude veemarkthal wordt behouden als overdekte multifunctionele publieke ruimte. De overdekte hal met zijn typische spanten heeft een iconische waarde voor Sint-Michiels en maakt deel uit van de plaatselijke identiteit. De imposante spanten van de markthal krijgen daarom een prominente rol in het nieuwe project. “Het behoud van een deel van de hal biedt de mogelijkheid om een overdekte open ruimte te creëren waar naast de zondagsmarkt ook andere activiteiten (co-working, horeca,…) kunnen plaatsvinden”, zegt Demon. Dit kan de omgeving opnieuw de nodige dynamiek en identiteit geven. Er werd ook plaats voorzien om te wonen om zo een volwaardig stadsdeel en levendige site te creëren op deze plaats. Er is gekozen voor gestapeld wonen, al dan niet in combinatie met de starters/KMO units en maakateliers. Daarnaast worden ook woonblokken voorzien als aantakking op de residentiele Graaf Pierre de Brieylaan.

“Naast het behoud van de zondagsmarkt en de integratie van een ruime groene long en pleinruimte, zal het project ongeveer 3000 m² ruimte voor ondernemingen bieden, 10.000 m² kantoren, 3000 m² handel, 300 m² horeca en 18.500 m² wonen (excl. terrassen). En dit door amper 35% van het terrein (exclusief de overdekte markthal) te bebouwen. Er zal ook variatie zijn aan bouwhoogtes binnen het project”, geeft Demon nog mee. “Het vrijkomen van dit projectgebied biedt de mogelijkheid om een hedendaags duurzaam stukje stad te realiseren dat zowel aansluiting vindt op de directe als de ruimere omgeving en waar ruimte is voor diversiteit, zowel naar bebouwing als naar invulling toe.
De goeie mix van bewoners en gebruikers, een kwalitatieve publieke ruimte en een hoogstaande architecturale uitwerking zijn een meerwaarde voor Brugge en de buurt”, besluit Demon.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.