Home > AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV betreurt defusie door uittreding deelgenoot Henri Serruys

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV betreurt defusie door uittreding deelgenoot Henri Serruys

Geschreven op 14 oktober 2021 om 22:13 door Mario De Wilde

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV betreurt dat haar deelgenoot Henri Serruys AV eenzijdig beslist heeft uit de fusiegroep te treden. Deze defusie zorgt voor een nieuwe versnippering van het zorglandschap in de regio, wat de patiënt niet ten goede komt. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV was, is en blijft ervan overtuigd dat één groot openbaar ziekenhuis, inclusief de samenwerking met het AZ Damiaan in Oostende, de beste garantie geeft op een lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als in de zeer gespecialiseerde zorg.

Op 14/10/2021 heeft het Henri Serruys AV eenzijdig beslist de defusie in te zetten met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Het bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV was hier niet voorafgaandelijk bij betrokken. Sinds de fusie van AZ Sint-Jan en het voormalige Oostendse Henri Serruys-ziekenhuis, in 2009, voerde het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV reeds gesprekken met het AZ Damiaan in Oostende over een verdere samenwerking. Er kon daarover nog geen eensgezindheid worden bekomen.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV trachtte steeds te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking door de best mogelijke zorg binnen de regio Oostende aan te bieden. Ze wil zo ook de versnippering van de medische hulpverlening tegengaan. Door een goede taakverdeling kan de gespecialiseerde zorg efficiënter gebeuren en kan het aanbod aan medische dienstverlening worden uitgebreid. Het bundelen van de krachten tussen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Damiaan door middel van het vormen van één groot publiek ziekenhuis zou de beste garantie geven op een zeer uitgebreid, lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als de zeer gespecialiseerde zorg.
Uiteenlopende visies
Gaandeweg het hele traject bleek dat de visies tussen AZ Damiaan en het Oostendse bestuur enerzijds en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV anderzijds, jammer genoeg sterk uiteen liggen. Nochtans liepen er al sinds 2009 gesprekken over een verregaande samenwerking met het AZ Damiaan in Oostende. In 2017 werd een ontwerp van groeperingsovereenkomst opgesteld, waarin het AZ Damiaan ook een overdracht van bedden en van bepaalde activiteiten van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV naar AZ Damiaan vroeg. Voor AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kon dit (ook juridisch) alleen als er ook een echte fusie tot stand wordt gebracht, dat leidt tot één groot openbaar ziekenhuis. Hieromtrent verwijzen we ook naar het Brugse bestuursakkoord waarin werd opgenomen dat het AZ-Sint-Jan Brugge-Oostende een kwalitatief hoogstaand openbaar ziekenhuis blijft en samenwerkingsverbanden aangaat. Na verdere gesprekken werd er eind 2019 een engagementsverklaring getekend om over te gaan tot een verregaandere samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Ook na dit engagement bleek hiertoe (ook juridisch) nog niet de juiste formule te zijn gevonden.
Toegankelijke zorg
Door het verschil in visie van het Oostendse stadbestuur werd het meer en meer duidelijk dat Henri Serruys AV uit de huidige structuur wilde treden. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV betreurt sterk dat er niet verder kan gezocht worden naar een constructieve samenwerking want ze probeerde steeds op een mature manier mee te werken aan een onderhandelde oplossing.
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV begrijpt goed de bezorgdheden die de defusie met zich meebrengt, zowel bij de medewerkers en artsen als bij de patiënten. Ze is ervan overtuigd dat één groot openbaar ziekenhuis de beste garantie geeft op een lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als in de zeer gespecialiseerde zorg. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zal blijven ijveren voor een kwalitatieve en een toegankelijke medische zorg, in alle projecten waar zij haar schouders onder zet.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.