Home > Avelgem pakt uit met grote steunmaatregelen voor bewoners en handelaars

Avelgem pakt uit met grote steunmaatregelen voor bewoners en handelaars

Geschreven op 26 mei 2020 om 14:51 door Mario De Wilde

De coronacrisis trof, in meer of mindere mate, heel wat Avelgemnaren financieel en/of sociaal-economisch. De gemeente werkte dan ook een steunplan uit met daarin bijzondere aandacht voor de lokale economie, de kwetsbare gezinnen en het verenigingsleven.

1. Maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie

De handelaars leden in 2019 al onder 2 grote wegenwerken. Pas eind 2019/begin 2020 konden ze zich met uitgedunde marge herpakken. De corona-intrede is voor velen een druppel te veel. Naast de bestaande federale en Vlaamse maatregelen, wil Avelgem na de lockdownperiode graag een serieuze boost geven aan de lokale economie.

Avelgembon “exclusief”

Als je als Avelgemnaar tussen 26 mei en 15 juli een Avelgembon koopt, dan legt de gemeente 25% bij en ontvang je een Avelgembon “exclusief”.

Iedereen kan meegenieten van dit systeem. Want voor een bon van 10 euro, ontvang je er een  van 12,50 euro. Voor 20 euro, ontvang je er een van 25 euro en voor 40 euro ontvang je een bon van 50 euro. Deze Avelgembon “exclusief” is geldig bij tal van Avelgemse ondernemers tot 31 december 2020.

De aankoop wordt beperkt tot 200 euro per inwoner (je ontvangt dan een bon ter waarde van 250 euro) en dit zolang de voorraad strekt. De gemeente voorziet hier een budget van 80.000 euro voor.

De Avelgembon kan je uitsluitend online (www.avelgem.be/nieuws/avelgembon-exclusief) of per telefoon bestellen (056 65 30 40).

Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

In het eerste semester na de opheffing van de maatregelen (of bij versoepeling) kunnen de ondernemers 2 extra gratis verspreidingen doen, bovenop de 2 vrijgestelde verspreidingen. (uiteraard moeten de verspreidingen voldoen aan de voorwaarden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen).

Standgeld marktkramers

Marktkramers worden vanaf het begin van de coronacrisis tot 31 december 2020 vrijgesteld van standgelden.

Standgeld kermisuitbaters

Op vraag van de kermisvereniging worden ook de kermissen tot 31 december 2020 vrijgesteld van standgelden.

Belasting voor diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder

Van zodra Vlaanderen deze bevoegdheden aan de gemeente toekent, wordt ook de belasting voor diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder opgeheven voor het aanslagjaar 2020.

2.Maatregelen ter ondersteuning van de kwetsbare gezinnen

De coronacrisis treft ook de kwetsbare gezinnen hard. De gemeente levert extra inspanningen om hen bijkomend te steunen. Onderstaande voorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 juni.

Leercheques

Met het oog op de heropstart van het nieuwe schooljaar breidt de gemeente de doelgroep van het pakket schooltoelage uit. Ook kinderen die via hun mutualiteit een verhoogde tegemoetkoming krijgen, kunnen een beroep doen op een leercheque. Het bedrag hiervan varieert van 30 euro tot 75 euro per kind, naargelang het jaar waarin het kind zich bevindt. De gemeente voorziet hiervoor een bijkomend budget van 5.000 euro.

Verhoging tegemoetkoming alleenstaanden/éénoudergezinnen

De gemeente trekt de bestaande tegemoetkoming voor alleenstaanden/éénoudergezinnen op van 50 naar 70 euro. Daarnaast kunnen ook personen die tijdelijk werkloos zijn of waren tijdens de coronoacrisis (met een jaarlijks belastbaar inkomen van maximum 25.000 euro) een beroep doen op de tegemoetkoming. Het voorziene bedrag in de meerjarenplanning wordt hiervoor opgetrokken van 20.000 naar 35.000 euro.

Schrappen bijdrage voedselpakketten

Tot eind 2020 rekent de gemeente geen persoonlijke bijdragen aan voor de voedselpakketten.

3 Maatregelen ter ondersteuning van het verenigingsleven

Compensatie Avelgemse verenigingen

Erkende Avelgemse verenigingen die door Covid-19 een evenement moeten annuleren en daardoor heel wat inkomsten mislopen, krijgen financiële ondersteuning door middel van een compensatiereglement. De gemeente maakt 10.000 euro vrij om de gederfde inkomsten van deze evenementen te compenseren.

Terugbetaling reservatie- en huurkosten 

De reservatie- en huurkosten voor het gebruik van GC Spikkerelle, de onmoetingscentra en de sportinfrastructuur worden terugbetaald.

Geannuleerde activiteiten tellen mee voor de subsidieverdeling

Activiteiten van verenigingen die, omwille van de coronacrisis niet konden doorgaan, worden toch meegeteld bij de berekening van de punten en toelagen voor de subsidieverdeling.

Terugbetaling jeugd-, sport- en culturele activiteiten

Gemeentelijke jeugd- en sportactiviteiten die niet konden doorgaan, worden terugbetaald. Tickethouders en abonnees van GC Spikkerelle kunnen kiezen voor een terugbetaling of een waardebon. Ze kunnen hun ticket(s) ook schenken aan artiesten en gezelschappen uit solidariteit met de cultuursector.

1 reactie

Pol Ostyn
Geschreven op 2020-10-22 14:58:26
Is er al een duidelijk reglement beschikbaar over de manier waarop die € 10.000 subsidie zal verdeeld worden onder de verenigingen?

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.