Home > Atletiekpiste op site Sport Vlaanderen in Assebroek wordt gerenoveerd. Zomer 2024 klaar

Atletiekpiste op site Sport Vlaanderen in Assebroek wordt gerenoveerd. Zomer 2024 klaar

Geschreven op 17 mei 2023 om 11:27 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Brugge besliste om de atletiekpiste op de site van Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat te Assebroek grondig te vernieuwen. In 2019 ondertekenden de Stad, Sport Vlaanderen en Howest een samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan voor de site van Sport Vlaanderen. Een van de prioriteiten voor de Stad was toen de renovatie van de atletiekpiste.

Schepen van Sport Franky Demon: “Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat is een van de drukst bezochte sportsites van onze stad. De afgelopen jaren werd dan ook al heel wat in deze locatie geïnvesteerd. Samen met Sport Vlaanderen werken we aan de verdere uitbouw via een uitgebreid masterplan. Niettemin trekken we nu ook het nodige budget uit om de atletiekpiste te renoveren. Een renovatie is namelijk dringend nodig. De huidige piste dateert van 1989 en is aan vernieuwing toe. De piste wordt druk gebruikt door onze Brugse sportverenigingen en in het bijzonder door Olympic Brugge en Sodibrug. De vereniging is er vijf dagen per week actief. Een nieuwe, degelijke piste vormt bovendien een meerwaarde voor deze sportsite en biedt mogelijkheden om ook in de toekomst te mikken op nationale of zelfs internationale wedstrijden of kampioenschappen binnen de vele disciplines van de atletiek. Het Belgisch kampioenschap atletiek deze zomer is daar een mooi voorbeeld daarvan. We moeten dus zeker investeren in onze sportinfrastructuur want de sportieve ambities van het Brugse stadsbestuur zijn groot.”

Het Belgisch kampioenschap atletiek in de zomer van 2023 vindt nog plaats op de piste, maar daarna willen de Stad en Sport Vlaanderen werk maken van de renovatie. De piste heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. De huidige staat van de piste voldoet niet langer aan de standaarden om trainingen, wedstrijden of kampioenschappen van hoog niveau te laten plaatsvinden.

De piste wordt in dezelfde configuratie behouden, maar krijgt een totaalrenovatie. De onderdelen van atletiek zijn onder meer hardlopen, marathon, hordelopen, snelwandelen, discuswerpen, hink-stap-springen, hoogspringen, kogelslingeren, polsstokhoogspringen, verspringen … Het plan voor de vernieuwing moet dus aandacht hebben voor al deze aspecten.

De renovatie is een cofinanciering tussen Stad Brugge en Sport Vlaanderen. Op vraag van de Stad liet Sport Vlaanderen een eerste kostenraming uitvoeren. De totale renovatie van de atletiekpiste wordt geraamd op 2.200.000 euro. De verdeelsleutel en financiering van de atletiekpiste worden gebaseerd op het aantal gebruiksuren per partner. Daaruit blijkt dat 83,86% van de gebruiksuren van de piste benut wordt door Brugse sportverenigingen en slechts 16,14% door Sport Vlaanderen. Deze cijfers onderschrijven ook de urgentie van de renovatie voor de aanwezige Brugse sportverengingen. De Stad zal dan ook 83,86% investeren in de piste en Sport Vlaanderen 16,14%. Dit resulteerde in volgende indicatieve kostenverdeling:
• Stad Brugge (83,86%) – 1.844.920 euro;
• Sport Vlaanderen (16,14%) – 355.080 euro.

Aangezien Stad Brugge de hoofdfinancierder is van de renovatie van de atletiekpiste, zal de Stad dan ook optreden als aanbestedende overheid. Daarnaast bereidt het stadsbestuur een subsidiedossier voor, waarmee een groot aandeel van die investeringen gerecupereerd moet worden. Het subsidieprogramma impliceert dat 60% van de subsidieerbare kosten kunnen worden ingebracht. Volgens de eerste inschattingen komt de atletiekpiste van Stad Brugge in aanmerking voor een subsidieerbare kost van 1.400.000 euro (60% is 840.000 euro). Onder voorbehoud van de toekenning van de subsidie en bovengenoemde ramingen, wordt het stadsaandeel finaal op ongeveer 1.004.920 euro geraamd.

Binnenkort wordt de overheidsopdracht gepubliceerd. Via een minicompetitie wordt een aannemer aangeduid voor de uitvoering van de werkzaamheden. De start van de werkzaamheden is gepland voor eind 2023 met het vooruitzicht om de nieuwe piste tegen de zomer van 2024 in gebruik te kunnen nemen.

Schepen van Sport Franky Demon: “De vernieuwing van de atletiekpiste betekent een forse investering in onze Brugse sportinfrastructuur, want wij nemen van dat bedrag het gros op. De Brugse verenigingen, onder meer Olympic Brugge en Sodibrug, zijn de belangrijkste gebruikers van de piste. We kunnen hen niet in de kou laten staan. Dat we daarbij kunnen rekenen op de steun van Sport Vlaanderen, is heel mooi. Via de investeringscampagne ‘sportspurt’ hopen we extra middelen te verzamelen om deze renovatie zo optimaal mogelijk uit te voeren.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.