Home > Archeologische sites Zwinhavens van Hoeke en Monnikerede definitief beschermd

Archeologische sites Zwinhavens van Hoeke en Monnikerede definitief beschermd

Geschreven op 15 juni 2022 om 15:11 door Mario De Wilde

Vlaams minister voor Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend erfgoed Matthias Diependaele heeft de archeologische sites van de verdwenen Zwinhavens Hoeke en Monnikerede definitief beschermd. De bescherming volgt na onderzoek door de Universiteit Gent. De restanten van de havens zoals een stuk kade, een touw en een stuk geweven wol blijken bijzonder goed bewaard en hebben een grote waarde voor de verdere studie over het ontstaan en het belang van deze voorhavens van Brugge in de 12e tot 14e eeuw.

De definitieve bescherming als archeologische sites van 56 ha in Monnikerede en 66 ha in Hoeke moet verstoring van de ondergrond vermijden. Het gaat om de hoogste graad van bescherming. De bodem vanaf 30 centimeter onder het maaiveld moet ongemoeid blijven omdat er met grote waarschijnlijkheid archeologisch waardevol materiaal aanwezig is. Pas na goedkeuring kunnen er eventueel grondwerken worden uitgevoerd.

Vlaamse minister Matthias Diependaele wijst op het belang van de bescherming. “Vlaanderen beschermt belangrijke archeologische sites om ze te behouden voor toekomstige generaties. Sites zoals de Zwinhavens zijn van onschatbare waarde voor onze kennis over het verleden van Vlaanderen. We moeten ze dan ook koesteren en zo voorzichtig mogelijk behandelen. Dat doen we in de eerste plaats door ze te bewaren in de bodem. Daarom worden beide Zwinhavens beschermd als archeologische site.”

Tijdens de zomer van 2021 onderzochten archeologen van de Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent de verdwenen Zwinhaven van Hoeke. Ze deden dit in het kader van een UGent onderzoeksproject dat de opgang, bloei en verval van de middeleeuwse voorhavens van Brugge bestudeert. Hoeke vormt een focuspunt in dit onderzoek door een interdisciplinair team van archeologen, geologen en historici.

De opgraving bracht de dichtgeslibde Zwingeul, de verschillende bedijkingsfasen (12de tot 14de eeuw) van de geul en een goed bewaarde houten kade aan het licht. Deze werd gebouwd met hergebruikte onderdelen van zeeschepen, waaronder een grote plank afkomstig van de bodem van een kogge, en vormt zodoende een uniek bewaard archief van middeleeuwse scheepsbouw. Grote hoeveelheden ijzerslakken en steenkool uit Newcastle wijzen bovendien op de aanwezigheid van smederijen die actief waren in het historisch geattesteerd herstel van zeeschepen in deze haven. De uitzonderlijk goed bewaarde resten van o.a. scheepstouw en een stuk geweven wol – wellicht een deel van een zeil – sluiten hier bij aan.

De opgravingen en vondsten onderstrepen de belangrijke maritieme rol die Hoeke innam in het Brugse havennetwerk en in de interregionale maritieme handel in de middeleeuwen. Mede door de aanwezigheid van de Hanzeaten –een machtige commerciële associatie van enkele Noord-Europese havensteden- speelde Hoeke een cruciale rol in de ontwikkeling van Brugge tot dé economische maritieme draaischijf van Noordwest-Europa. “Door de hoge grondwatertafel zijn de resten van deze internationale haven zeer goed bewaard. Het unieke karakter van deze vindplaats en de uitzonderlijke staat van het bodemarchief, maken van Hoeke een belangrijke archeologische site op Europees niveau”, weet Prof. Dr. Wim De Clercq van UGent.

Burgemeester Joachim Coens van Damme is verheugd dat dankzij het diepgaande wetenschappelijk onderzoek de geschiedenis van de streek verder wordt blootgelegd. “We kunnen niet genoeg weten over het rijke verleden van onze stad om het te kunnen inventariseren en bewaren voor de toekomst. Anderzijds voorziet Vlaanderen op onze vraag ook maatregelen om de impact bij onze lokale bewoners en ondernemers aanvaardbaar te houden.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.