Home > Aquafin Brugge legt extra verzamelriool tussen Boudewijnkanaal en Warmoezenierstraat

Aquafin Brugge legt extra verzamelriool tussen Boudewijnkanaal en Warmoezenierstraat

Geschreven op 11 mei 2020 om 12:07 door Mario De Wilde

Vanmiddag start Aquafin rioleringswerkzaamheden in de landerijen tussen het Boudewijnkanaal en de Dudzeelse Steenweg, tussen diezelfde Dudzeelse Steenweg en de Ronselarestraat en tussen de Ronselarestraat en de Warmoezenierstraat. Ook op het einde van de Kruisabelestraat wordt gewerkt. De werkzaamheden zullen ongeveer 12 maanden duren. Met dit project optimaliseert Aquafin het bestaande stelsel van verzamelriolen (collectoren) stroomafwaarts van het pompstation in de Polderstraat. Dit pompstation verpompt dagelijks het afvalwater van 80.000 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brugge. Deze RWZI ligt langs de Pathoekeweg, aan de overzijde van het Boudewijnkanaal. In de toekomst gaat Aquafin de capaciteit van het pompstation in de Polderstraat vergroten. (project 22275H) Daarom wordt het collectorenstelsel nu al aangepast zodat ook na de werken aan het pompstation Polderstraat het afvalwater naar de RWZI Brugge vlot kan worden afgevoerd.

Daarvoor wordt langs de bestaande collector in de bovenvermelde landerijen een nieuwe, bijkomende collector aangelegd (een zogenaamde bypass). Aan het einde van de Kruisabelestraat wordt het rioolstelsel aangepast en een nieuw overstort gebouwd. Een overstort is een opening in de riool waarlangs bij langdurige en hevige regenval het water in een waterloop terecht komt. Dit project is onderworpen aan uitgebreid archeologisch onderzoek. Hierdoor gebeurt er voor het begin van de eigenlijke rioleringswerken een sleuvenonderzoek onder toezicht van een erkend archeoloog. Pas nadat de verschillende deelzones door het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn vrijgegeven, kan er gestart worden met de aanleg van de nieuwe collector.

Wanneer starten de rioleringswerken?

Vanaf maandag 11 mei 2020 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in drie fasen. Ziehier de timing per fase:

– fase 1: Dudzeelse Steenweg – Boudewijnkanaal: 85 werkdagen vanaf 11 mei 2020

– fase 2: Warmozenierstraat – Dudzeelse Steenweg: 130 werkdagen vanaf 15 juni 2020

– fase 3: Kruisabelestraat: 25 werkdagen vanaf oktober 2020

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (zoals bv. slecht weer).

Werken zorgen voor hinder

Overal waar gewerkt wordt, is er hinder. Graafmachines maken nu eenmaal lawaai, vrachtwagens die over zand rijden maken stof, bij aanhoudende regen zal er modder in de straat liggen. Soms zal het voor de omwonenden iets moeilijker zijn om aan hun woning te geraken. Samen met de aannemer doet Aquafin er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor neemt ze verschillende minderhindermaatregelen.

Bereikbaarheid van de woning

Enkel de Ronselarestraat wordt gedurende een zeer korte periode onderbroken ter hoogte van de huisnummers 21 – 25. De straat wordt over een kleine afstand opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daarover kan, zij het voorzichtig, gereden worden.

Plaatselijk verkeer is mogelijk

Tijdens de werkuren (van 7.00 tot 16.30 uur) is enkel plaatselijk verkeer mogelijk.

Omleiding voor doorgaand verkeer

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien.

Meer informatie?

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/22073h-optimal-collectoren-brugge-fase-2-boudewijnkanaal-oost

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.