Home > Algemene milieubelasting gehalveerd en vanaf 2024 afgeschaft voor Bruggelingen

Algemene milieubelasting gehalveerd en vanaf 2024 afgeschaft voor Bruggelingen

Geschreven op 22 november 2022 om 08:36 door Mario De Wilde

Jaarlijks vestigt Stad Brugge een algemene milieubelasting. Doordat op 29 maart 2021 een wijziging in het algemene afvalbeleidsplan doorgevoerd werd, ontving de stad op budgettair vlak een meeropbrengst. “Doordat we in 2022 en 2023 elk een meerkomst van zo’n 900.000 euro ontvangen, hebben we met het stadsbestuur beslist om de algemene milieubelastingen te halveren voor de Bruggelingen en vanaf 2024 af te schaffen. In deze moeilijke tijden is het enorm fijn om de Brugse inwoners een duwtje in de rug te kunnen geven.” vertelt Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.
Afvaldoelstellingen behalen
“Binnen het afvalbeleid van onze stad, kozen we voor het principe ‘de vervuiler betaalt’ om mensen zo aan te zetten om zo veel mogelijk te sorteren.” vertelt de schepen. “Op die manier willen we de afvaldoelstellingen van OVAM behalen. Om deze doelstellingen te behalen, werd een tariefwijziging doorgevoerd voor afvalstromen, zoals vuilniszakken. Door deze wijziging in het afvalbeleidsplan ontvangt de Stad Brugge een onverwachte meeropbrengst”. In 2021 was dit zo’n 220.882 euro en vanaf 2022 tot en met 2023 bedraagt dit 917.313 euro per jaar.
Eerst halvering, dan afschaffing milieubelasting
Stad Brugge vestigt jaarlijks een algemene milieubelasting. Voor alleenstaanden is de jaarlijkse bijdrageplicht bepaald op 23,00 euro, voor gezinnen met twee personen op 45,00 euro, voor gezinnen met meer dan 2 personen 55,00 euro, voor gemeenschappen per aantal van tien 60,00 euro en 60,00 euro per tweede verblijfhouder of gebruiker van een pand voor andere doeleinden. Het belastingsreglement is geldig voor de aanslagjaren 2020 – 2025. Om de prijswijzigingen van de afvalstromen te compenseren, zorgt het stadsbestuur voor een belastingshalvering tot en met 2023 en vanaf 2024 beslist men om het belastingsreglement volledig in te trekken. De belastingstarieven voor het aanslagjaar 2023 bedraagt, na deze halvering, voor alleenstaanden 11,50 euro, voor gezinnen met twee personen 22,50 euro, voor gezinnen met meer dan twee personen 27,50 euro, voor gemeenschappen 30 euro en voor tweede verblijfhouder of gebruiker van een pand voor andere doeleinden gaat dit ook naar 30,00 euro. Vanaf 2024 zal het belastingsreglement ingetrokken worden.

In 2019 besloot het stadsbestuur reeds om de milieubelasting voor alleenstaanden vanaf 2020 van 35 naar 23 euro te verminderen. Nu halveert men ook dit bedrag in 2023. Met deze afschaffing wil het stadsbestuur de Brugse inwoners in deze moeilijke tijden een extra duwtje in de rug geven. In totaal zal er dus in 2023,2024 en 2025 door de Bruggelingen 6.325.000 euro minder belastingen betaald worden.

Terrastaks en taks op economische ruimte
Naast deze lastenverlaging halveerde de stad ook de terrastaks in de deelgemeenten En werden alle bedrijven tot 2000 m² (ipv 500) vrijgesteld van taks op economische ruimte. In 2021 moest geen enkel bedrijf de taks op economische ruimte betalen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.