Home > Actiecomité De Oksel Brugge plande deze middag ludieke buurtactie voor meer inspraak omtrent verkeersoverlast

Actiecomité De Oksel Brugge plande deze middag ludieke buurtactie voor meer inspraak omtrent verkeersoverlast

Geschreven op 27 maart 2022 om 13:50 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Brugge plant een lang verwachte en hoogst dringende heraanleg van de Julius en Maurits Sabbestraat en Walweinstraat. Een ontwerp ligt klaar voor goedkeuring op het college. Iemand van het actiecomité De Oksel van Brugge: “Men liet weten daarbij rekening te zullen houden met onze eerdere verzuchtingen. Na de goedkeuring door het college belooft men inspraak voor de buurt in het ontwerp. Het actiecomité De Oksel van Brugge (Julius & Maurits Sabbestraat / Walweinstraat) pleit al langer voor deze heraanleg en kaartte het reeds meerder malen aan bij het bestuur via mails, meldingen, een enquête, een petitie en een buurtoverleg in 2021 met de burgemeester De fauw, schepen Van Volcem, de politie en enkele betrokken stadsdiensten. We vragen ons af of we nog voldoende inspraak zullen hebben in een reeds door het college goedgekeurd ontwerp. We voelen ons aan het lijntje gehouden door sussende antwoorden. We horen ook weinig over het aangekondigde nieuwe bussenplan en de geplande investeringen van De Lijn in kleine, elektrische bussen.”

“We zijn bezorgd dat de plannen voor de heraanleg opnieuw zullen gebaseerd zijn op oude visies op mobiliteit en ruimtelijke ordening. Een visie waarbij het gemotoriseerd verkeer nog steeds een voorrangspositie krijgt in de openbare ruimte. Een verkeersdrempel, een asverschuiving, een strookje vergroening, een verkeersbord met snelheidsbeperking … het zijn oude recepten uit een gedateerd mobiliteitshandboek. Zullen de Julius en Maurits Sabbestraat en Walweinstraat een verkeersader blijven die dagelijks meer dan 1000 zware voertuigen waarvan 450 bussen (momenteel 6 lijnen met een halte, 2 doorrijdende lijnen en de shuttlebus) – en 3000 personenwagens moet blijven slikken? (metingen via Telraam.net en delijn.be). We leven met een aanhoudende verkeersstroom die davert, vaak te snel rijdt, vervuilt en een domper is op de levenskwaliteit van onze buurt.”

“Rond onze straten plant men een omvorming tot ‘woonstraat’ (Komvest), een opwaardering van de St.Gilliswijk, een nieuw kruispunt aan de R30 met de Komvest en Walweinstraat … We horen niets over een grondig herdenken van de verkeersdrukte in onze (en andere) straten.
Verfraaiingen zoals bomen, bloemen, straatmeubilair enz. juichen we natuurlijk toe, maar het gaat om ingrijpendere keuzes. We vragen de stad om moedig te kiezen voor een leefbare stad en bij de heraanleg van – onder andere – onze straat te kiezen voor haar bewoners en niet voor een transportmiddel dat de levenskwaliteit en veiligheid in het gedrang brengt. We pleiten niet voor een autoloze straat, maar voor een leefbare straat waar de auto zich schikt naar de mens, naar de traagheid van zijn zwakste weggebruikers. We pleiten voor een radicale transitie in het denken over de inrichting van de verkeersinfrastructuur in de dichtbewoonde stadskern(en).
Nu er toch een heraanleg komt, laat men dan deze kans grijpen! Laat Brugge het voorbeeld volgen van vele andere toonaangevende Europese steden waar gemotoriseerd vervoer wordt teruggedrongen. Durft men in het groots aangekondigde klimaatplan van de stad de auto ook daadwerkelijk “aan banden” te leggen? Ook een elektrische wagen blijft immers een wagen. Onze buurt komt op straat voor een ludieke “trage” actie, om het stadsbestuur bij de pinken te houden. Deze voormiddag kwamen enkele tientallen buurtbewoners actie voeren tegen het plan in het parkje Hof de Jonghe in Brugge.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.