Home > Acht studenten Hogeschool VIVES willen kinderen weer avontuurlijk doen spelen

Acht studenten Hogeschool VIVES willen kinderen weer avontuurlijk doen spelen

Geschreven op 14 juni 2021 om 15:40 door Mario De Wilde

Acht studenten van Hogeschool VIVES campus Kortrijk zetten in het kader van hun bachelorproef avontuurlijk spelen in de kijker. Daarbij gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding. Het nodige onderzoek hierrond gebeurde door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van VIVES. Met dit onderzoek wil men de voordelen van avontuurlijk spelen voor 6- tot 12-jarigen benadrukken en de angsten van ouders en andere betrokkenen, zoals opvoeders en leerkrachten, nuanceren. De studenten maken nu drie filmpjes van telkens vier minuten als sensibilisering. De studenten zijn afkomstig van Bissegem, Gullegem, Heule, Desselgem, Marke, Roeselare, Loppem en Ieper.

Het gaat om een studiegebiedoverschrijdend, interdisciplinair project door laatstejaarsstudenten sociaal werk, orthopedagogie en lager onderwijs. “Met avontuurlijk spelen wordt risicovol spelen bedoeld. Opzet is dat kinderen vrijer kunnen spelen zonder of met een minimum aan toezicht. Ze gebruiken daarbij zoveel mogelijk natuurlijke materialen die meer uitdagingen bieden dan geprefabriceerde speeltuigen. De kans op kleine letsels zoals een buil of schram is groter maar de voordelen wegen daar ruimschoots tegenop.”

Het onderzoek door het Expertisecentrum Sociale Innovatie van VIVES richtte zich o.m. op de bevraging van ouders rond avontuurlijk spelen, dit mede op vraag van het netwerk Goe Gespeeld! Als bachelorproef mochten de studenten dan invullen hoe men daarmee verder kon omgaan. De realisatie van drie filmpjes als sensibilisering vormde meteen de aanleiding tot de bachelorproef.

De studenten maakten een script, storyboard en draaiboek. De opnames gebeurden in Freinetschool Klimop in Oostkamp en Wildebras in Kortrijk, een project om kinderen te stimuleren buiten te spelen. “Het eerste filmpje belicht de voordelen van avontuurlijk spelen. Het stimuleert immers hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, creativiteit, motoriek … Er komen drie experts aan bod: een ouder, leerkracht en speelconsulent. Daarnaast beelden kinderen in tussenshots bepaalde activiteiten uit.”

In een tweede filmpje komt de mening van de kinderen zelf aan bod aan de hand van GoPro-beelden en korte interviews. En in een derde filmpje willen de studenten drempelverlagend werken naar ouders toe. “Het risico op kleine letsels, schrik voor vreemden, angst voor wat anderen en de media denken over risicovol spelen, die vooroordelen proberen we te weerleggen. Opzet is dan ook om de filmpjes via diverse netwerken breed te verspreiden in Vlaanderen zodat avontuurlijk spelen weer een plaats krijgt in de leefwereld van kinderen. Zoals vroeger trouwens het geval was.”

Hogeschool VIVES

Hogeschool VIVES telt ruim 1 250 personeelsleden en 17 000 studenten in de basisopleidingen in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. VIVES beschikt over campussen in vijf steden in West-Vlaanderen: Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. Meer info: www.vives.be.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.