Home > Aannemer werken aan Kortrijkse verkeerswisselaar A19/R8 gezocht en gevonden

Aannemer werken aan Kortrijkse verkeerswisselaar A19/R8 gezocht en gevonden

Geschreven op 17 december 2021 om 16:39 door Mario De Wilde

Het Agentschap Wegen en Verkeer zit in de laatste rechte lijn voor de herinrichting van het complex Kortrijk-West. Vandaag werd de aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. “In de loop van 2022 zal de eerste spade voor de werken in de grond gaan en dit na meer dan 25 jaar praten. Meer verkeersveiligheid, een vlottere doorstroming en een grotere verkeersleefbaarheid staan centraal in dit project. Het huidige verkeerscomplex wordt vervangen door een volledig nieuw op- en afrittencomplex met aandacht voor de actieve weggebruikers. Door het plaatsen van een geluidsmuur wordt er ook ingezet op de leefbaarheid van de omgeving. Voor dit dossier dat al tientallen jaren een groot verkeersveiligheidsprobleem is, heb ik in mijn begroting 20,7 miljoen euro voorzien”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
Gevaarlijk kruispunt
De aansluiting van de R8-Zuid op de A19 werd gerealiseerd in 1982. Tien jaar later, in 1992, werd de R8-Noord aangesloten op de A19. In dat jaar werden ook de twee verkeerslichten geplaatst. Naarmate de jaren verstreken en het verkeer steeds drukker werd, zorgden die verkeerslichten voor vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits, zowel op de R8 als op het einde van de A19. In het totale projectgebied, inclusief complex Gullegem-Moorsele gebeurden in de periode 2017-2019 (meest recente beschikbare gegevens bij AWV) 30 ongevallen, waarbij 4 zwaargewonden vielen.
‘Dagelijks maken duizenden automobilisten gebruik van de verkeerswisselaar A19/R8 die niet meer van deze tijd is. Het is een plaats waar er vaak ongevallen gebeuren of files ontstaan. Ik ben dan ook verheugd dat we na al die jaren in 2022 eindelijk een eerste spade in de grond kunnen steken, met dank aan minister Peeters. Ook het plaatsen van de geluidsmuur zal de leefbaarheid van de bewoners in de nabije omgeving vergroten,’ zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.
Ook Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem, is tevreden: ‘Als burgemeester kan ik het alleen maar toejuichen dat een oplossing voor de huidige, gevaarlijke situatie nu eindelijk in zicht is. Het dossier sleepte helaas al veel te lang aan, terwijl het steeds een prioriteit voor het gemeentebestuur is geweest om werk te maken van veiligheid op alle wegen. De aansluiting van een ringweg met een autosnelweg met verkeerslichten is niet meer van deze tijd en zal hierbij dan ook verdwijnen.’
Trompetaansluiting als structurele oplossing
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren zal het huidige verkeerscomplex met twee lichtengeregelde kruispunten worden vervangen door een volledig nieuw op- en afrittencomplex in de vorm van een trompet. Een nieuwe brug over de R8 zorgt ervoor dat het verkeer van de binnenring naar de A19 en omgekeerd kan, zonder het verkeer op de buitenring te hinderen.
In 2017 werden de ontwerpplannen getoond aan de bevolking. Toch was het nog wachten op een concrete startdatum aangezien een steeds complexer wordende regelgeving moest nageleefd worden om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Hierdoor was er nog heel wat bijkomend onderzoek nodig, o.a. naar afwatering. Eind juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd en ondertussen is ook het archeologisch vooronderzoek afgerond. De resultaten van de archeologische opgravingen vind je op wegenenverkeer.be/kortrijk-west.
Extra aandacht voor fietsers
In het kader van de prioritaire aandacht voor actieve weggebruikers wordt in dit dossier ook gedacht aan de fietser: het kruispunt van de Gullegemstraat met de op- en afrit Gullegem (nr. 1) van de A19 wordt opnieuw aangelegd waarbij verkeerslichten worden voorzien en het fietspad t.h.v. het kruispunt vrijliggend wordt aangelegd om dodehoekongevallen maximaal te vermijden.
Geluidsmuur en groen voor leefbare omgeving
Naast de ingrepen voor meer veiligheid en een vlottere doorstroming zet AWV ook in op meer leefbaarheid voor de nabije omgeving. Er komt een geluidsmuur van 1.104m lang met een hoogte van 3m bovenaan de taluds van de R8. Die geluidsmuur bestaat uit twee delen: één aan de oostzijde van de R8 (t.h.v. de Koffiehoekstraat) met een lengte van 547m en één deel aan de westzijde van de R8 (t.h.v. de Zilverberkenlaan) met een lengte van 557m. Aan de achterzijde van de geluidsschermen wordt een constructie voorzien waarlangs klimplanten zullen groeien zodat de bewoners in de Gullegemsesteenweg en de Zilverberkenlaan uitkijken op een groene wand. De totale kostprijs van de geluidsschermen bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro.
Vóór de werken van start gaan zal de aannemer waar nodig bomen en struiken rooien. Die worden deels ter plaatse en deels elders gecompenseerd. Waar de zichtbaarheid niet in het gedrang komt zal zoveel mogelijk bosgoed geplant worden. Er komen ook bomen langs het fietspad in de Oude Gullegemsestraat in Kortrijk.
Eerste spadesteek in 2022
De omgevingsvergunning werd eind juli 2021 goedgekeurd. De onteigeningsprocedure is ondertussen ook volledig afgerond. Vandaag werd ook de aannemer gegund – bedrijf Stadsbader – die de werken in de loop van 2022 zal starten.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: ‘Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk een oplossing is én vooral uitvoering komt voor het op- en afrittencomplex Kortrijk-West. Dit uitermate gevaarlijk punt is al tientallen jaren een doorn in het oog van vele autogebruikers, instanties. Al te vaak met zware tol aan menselijk leed – zowel dodelijke als zwaar gewonde slachtoffers. Al meer dan 25 jaar vragen de omliggende lokale besturen om een structurele ingreep. Ik ben dan ook tevreden dat dit historisch probleem eindelijk wordt aangepakt. In 2022 gaat de eerste schop in de grond en wordt er meer dan 20 mio hiervoor vrijgemaakt.’
Voorbereidende werken aan verkeerswisselaar Moorsele
Eerst zullen voorbereidende werken aan de verkeerswisselaar Moorsele (A19xE403) uitgevoerd worden, van zodra het weer deze asfalteringswerken toelaat. De bocht in de oprit van Kortrijk naar Brugge wordt vloeiender en veiliger gemaakt. De 2 invoegbewegingen op de A19 richting Ieper en de 2 invoegbewegingen op de E403 richting Brugge worden ook verder uit elkaar getrokken, zodat het invoegen niet meer op één punt moet gebeuren, wat de doorstroming moet verbeteren. Op de E403 richting Brugge worden na de tunnel van Wevelgem de bestaande 3 rijstroken omgevormd tot 2 rijstroken richting Brugge en een rijstrook als afrit naar de A19. Deze voorbereidende werken zullen anderhalve maand duren.
De eigenlijke werken aan de trompetaansluiting zullen ongeveer twee jaar duren. De aannemer werkt hiervoor momenteel, in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, een concrete timing en fasering uit.
Verkeershinder
Op een concrete timing is het nog wachten tot begin volgend jaar, maar de belangrijkste principes van de omleidingen liggen wel al vast:
Tijdens de voorbereidende werken aan de verkeerswisselaar Moorsele wordt het verkeer ter hoogte van de bocht van de A19 naar de E403 Brugge omgeleid via het klaverblad zelf. Voor de andere aanpassingen in Moorsele wordt de doorstroming tijdelijk verminderd van 2 rijstroken naar 1 rijstrook op de A19 richting Ieper, en van 3 naar 2 rijstroken op de E403 richting Brugge.
Voor de eigenlijke werken van de trompetaansluiting wordt het verkeer tussen Kortrijk en Ieper omgeleid via de E17 en E403 langs het complex van Aalbeke. Onvermijdelijk zal ook afwisselend de binnen- en buitenring van de R8 een tijdje afgesloten moeten worden ter hoogte van de werken alsook de zuidelijke op- en afrit Gullegem-Moorsele op de A19.
Van zodra de exacte timing en fasering en de daarbij gepaard gaande hinder bekend is, zal dit meegedeeld worden in een nieuwe persmededeling.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.