Home > 8 op de 10 Beernemnaars positief over nieuwe bestemming voor parochiekerken 

8 op de 10 Beernemnaars positief over nieuwe bestemming voor parochiekerken 

Geschreven op 6 oktober 2021 om 09:33 door Mario De Wilde

Maar liefst 80 % van de Beernemnaars ziet een nieuwe toekomst zitten voor de vijf parochiekerken in hun gemeente. Dat blijkt uit een digitale bevraging van N-VA Beernem. “Een nieuwe of nevenbestemming is duidelijk niet langer taboe. Onze inwoners zien een nieuwe bestemming vooral in het kader van cultuur, ontmoetingsplaatsen en ruimte voor de Beernemse jeugd. Activiteiten die  mogelijk overlast veroorzaken, blijken dan weer allesbehalve populair,” stelt gemeenteraadslid Christine Stroobandt. Zij neemt de resultaten mee naar het startmoment van het gemeentelijk participatietraject op 16 november 2021 in de Beernemse Sint-Amanduskerk.

Tachtig mensen namen in juni en juli van dit jaar deel aan de digitale bevraging. Opvallend is dat  72 % van de respondenten aangeeft slechts enkele keren per jaar tot zelden naar de kerk te gaan. 17 % van de bevraagden gaat zelfs nooit naar de kerk.  “In de vorige legislatuur werkten we met N-VA Beernem een plan uit om de bibliotheek en een archief in de Heilig Maria Moeder Godskerk in te richten. Ons voorstel werd toen afgevoerd. Blijkbaar was dat idee toen nog te vooruitstrevend. Onze bevraging toont nu dat de geesten gerijpt zijn. De mensen zijn klaar om aan hun kerken een andere bestemming te geven.,” stelt raadslid en gewezen schepen Jef Vansteenhuyse

Opvallende suggesties

70% van de respondenten  blijkt geen probleem te hebben met een volledige herbestemming van de kerkgebouwen. Ook over een mogelijke nevenbestemming voor de kerken blijkt 80 %  positief. “Herbestemmingen en nevenbestemmingen worden vooral gezien in het kader van cultuur, ontmoetingsplaatsen, ruimte voor jeugd. Dat ligt volledig in de lijn met de antwoorden op onze vraag waar het dorp nood aan heeft. 64% ziet nood aan ruimte voor cultuur en 69% aan ruimte voor ontmoeting. Er kwamen ook enkele opvallende suggesties uit de bus. Zo ziet men mogelijkheden voor burgerlijke uitvaarten, studieruimte voor studenten of gebruik voor schoolse activiteiten. Ook ruimte voor start-up-ondernemingen, een ontmoetingsruimte voor senioren en een archief waren enkele voorstellen,”  vult OCMW-raadslid Anne Mie De Wispelaere aan.

Kerken niet slopen of verbouwen

Commerciële activiteiten, appartementen, horeca en bars blijken bij de overgrote meerderheid van de bevraagden allesbehalve populair. “Activiteiten die overlast geven, zijn duidelijk een bezorgdheid. Een tweetal keer wordt ook aangegeven dat de kerk geen opvangcentrum voor asielzoekers kan worden of niet kan worden gebruikt als moskee of gebedsruimte voor een andere godsdienst”, vertelt Christine Stroobandt. Verder blijkt iedereen het er over eens dat er zoveel mogelijk mensen moeten betrokken worden bij de zoektocht naar een nieuwe invulling van de kerkgebouwen.  Dat gaat van buurtbewoners, uiteraard de parochianen en het kerkbestuur maar ook verenigingen en adviesraden. “Een nieuwe bijkomende invulling van kerken gaat over meer dan bakstenen, centen en boekhouding. We vinden dat onze kerken – ook bij herbestemming- als gebouw en als dorpsgezicht in elk geval moeten behouden blijven. Ze kunnen dus niet gesloopt of verbouwd worden,” aldus Stroobandt.

Gemeentelijk participatietraject

Christine Stroobandt neemt de resultaten van de enquête alvast mee naar het gemeentelijk participatietraject dat binnenkort opstart. Het gemeentebestuur wil via dit traject met de inwoners nadenken over de toekomst van de kerkgebouwen van Oedelem, Oostveld, Sint-Joris en HMM-Gods. Ze doet daarvoor een beroep op de Vlaamse onderneming Kapittel. Het eerste ontmoetingsmoment vindt daarbij plaats op 16 november 2021 in de Beernemse Sint-Amanduskerk. In de eerste fase worden de kerkgebouwen van Oostveld en Heilige Maria Moeder Gods als pilootproject onder de loupe genomen.  Bij dit traject wordt ook een kernkapittel samengesteld van 12 personen. Dit kernkapittel zal bestaan uit 4 vertegenwoordigers van het lokale bestuur, 4 vertegenwoordigers uit de parochiale gemeenschap en 4 vertegenwoordigers van de Kerkfabrieken en/of het centrale Kerkbestuur. Christine Stroobandt wordt daarbij de vertegenwoordiger voor N-VA Beernem.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.