Home > 7 West-Vlaamse steden slaan handen in elkaar voor datagestuurd detailhandelsbeleid

7 West-Vlaamse steden slaan handen in elkaar voor datagestuurd detailhandelsbeleid

Geschreven op 7 juni 2023 om 09:29 door Mario De Wilde

De kleine steden Oostkamp, Blankenberge, Diksmuide, Harelbeke, Menen, Veurne en Waregem investeren in sterkere kernen en de ondersteuning van de lokale economie door meer en beter gebruik te maken van slimme data. Ze doen dit binnen het project DAKS 2.0 (Data in Kleine Steden), onder coördinatie van KERNpunt (voorheen OC West) en POM West-Vlaanderen en met de steun van VLAIO.
Detailhandel als kloppend hart van onze steden
In de meeste gemeenten in Vlaanderen staat detailhandel sterk onder druk. Dit geldt ook voor de kleine steden in West-Vlaanderen die, naast de klassieke problemen als hoge huurkosten, lagere marges, concurrentie uit e-commerce, hoge loonkosten, impact vanuit de coronacrisis en recenter de enorme energiekosten, ook de invloed van nabijgelegen centrumsteden ervaren. Nietegenstaande spelen deze kleine steden een belangrijke rol voor de vele inwoners van het omliggende hinterland omdat ze specifieke centrumfuncties zoals detailhandel, sport- en cultuurfaciliteiten en mobiliteitsvoorzieningen voorzien.

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie: “Gegeven deze regionale rol en gezien de belangrijke economische en sociale functie van de lokale handel en horeca willen de Provincie West-Vlaanderen en de lokale besturen deze cruciale sector ondersteunen. De detailhandel zorgt immers niet alleen voor tewerkstelling en lokale bevoorrading, maar ook voor levendige kernen en sociale cohesie.”
Data op maat van kleine steden
Passantentellingen en druktevoorspellingen worden vandaag al gebruikt in centrumsteden om het detailhandelsbeleid te evalueren en bij te sturen. Binnen het project DAKS 2.0 worden beproefde datasystemen gehanteerd en ingezet op maat van kleine steden. Hierbij wordt gezocht naar efficiënte en relevante data, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële, personele en technische capaciteit van deze steden. Daarnaast zullen bestaande onderbenute datasets beter worden ingezet of beter gecombineerd worden. De partnersteden leveren hiermee pionierswerk op hun niveau en willen zo als een van de eerste kleine steden in Vlaanderen meer inzeten op data.

De deelnemende gemeenten wensen deze data in te zeten om acties en events in hun centrum te evalueren, een gericht en onderbouwd acquisitiebeleid te voeren en de mobiliteit en het parkeerbeleid in de kernen te monitoren en gericht bij te sturen. Een aantal steden zullen ook data inzeten om e-commerce in kaart te brengen, om lokale logistiek efficiënter te organiseren en om doelgroepgerichte marketingacties te voeren.
Intergemeentelijke samenwerking
De aankoop en implementatie van detailhandelsdata verloopt zo geïntegreerd en doelgericht mogelijk. Zo zullen de deelnemende gemeenten allemaal gelijke doelstellingen nastreven en gelijkaardige datasets verwerven, waarbij de eigenheid en context van de gemeente in kwestie niet uit het oog verloren wordt. KERNpunt zal de intergemeentelijke samenwerking coördineren en zorgen voor bekendmaking en verspreiding van de resultaten naar gelijkaardige steden en gemeenten.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.