Home > 23 nieuwe voertuigen: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen investeert in nieuw materieel

23 nieuwe voertuigen: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen investeert in nieuw materieel

Geschreven op 25 juni 2024 om 07:00 door Mario De Wilde

Gisteren stelden zonecommandant Filiep Dekiere, voorzitter Kristof Audenaert en de burgemeesters van de zoneraad de nieuw aangekochte voertuigen van 2022 en 2023 voor. In totaal gaat het om 23 nieuwe interventievoertuigen. Vier ziekenwagens: voorzien van alle comfort om de patiënt zo stabiel mogelijk te vervoeren. We kozen voor een model met afzonderlijke kast. Hierdoor werd heel wat ruimte gecreëerd voor de opslag van medisch materieel en het vervoer van extra bemanning.nTwee van de nieuwe ziekenwagens zijn voor post Brugge, de andere twee voor Oostende.Een ladderwagen voor post Torhout. Een tankwagen voor post Brugge. Twee 4×4 strandvoertuigen in post Blankenberge en Knokke-Heist
Vier logistieke voertuigen en twee kleine materiaalwagens: deze worden hoofdzakelijk ingezet voor kleinere logistieke taken of dienstverplaatsingen. Deze voertuigen worden verdeeld onder de verschillende brandweerposten in de zone.

Twee commandovoertuigen: een zonale commandovrachtwagen voor de beheersing van grootschalige interventies en een nieuwe commandowagen voor post Brugge in de nieuwe brandweerstriping. Een bestaand containervoertuig werd omgebouwd tot salvagecontainer. Die wordt ingezet bij zware stormschade en instortingen. De container kreeg zijn standplaats in post Knokke-Heist. Twee IGS-containers voor de bestrijding van incidenten gevaarlijke stoffen. Een staat in post Brugge, de andere in post Oostende.

Om de stijgende kosten onder controle te houden, wordt er meer ingezet op aankoop van tweedehandsvoertuigen en renovatie van het bestaande wagenpark. Zo werd het commandovoertuig uitgebouwd op een tweedehands vrachtwagen en werd een kraanwagen voor post Middelkerke grondig gerenoveerd. Daarnaast kocht Zone 1 ook nog twee bijzondere ‘voertuigen’ aan:

Het cobravoertuig: hiermee is de brandweer in staat om op veilige wijze een doeltreffende binnenaanval te kunnen uitvoeren. Als brandweerdienst moeten we anticiperen op de veranderende maatschappij die gepaard gaat met nieuw type branden en bijgevolg brandbestrijding. Beter geïsoleerde woningen, grote parkeergarages, energie die vrijkomt bij batterijbranden,… zorgen voor extreme omstandigheden waardoor onze manschappen de brand niet meteen kunnen aanvallen met een conventionele “binnenaanval”. Bij branden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals schepen, silio’s,… is dat soms zelfs onmogelijk.
Met het Cobra blussysteem kan een brandhaard in eerste instantie dwars doorheen een (betonnen, stalen,…) wand aangepakt worden. Het systeem maakt hiervoor gebruik van een hogedruklans waarbij het water (ong. 60l/min) samen met kleine ijzerdeeltjes (abrasief) onder hoge druk (300 bar) uit de lans stuwt waardoor ze door alle bouwmaterialen snijdt en dus zeer snel water op de vuurhaard legt.
Door deze eerste afkoeling zijn de omstandigheden binnen meteen sterk verbeterd en kunnen we deze afblussen met een binnenaanval zonder dat er risico is voor onze manschappen op snelle branduitbreiding zoals flashover. We kopen dus tijd door een snellere blussing EN veiligheid voor onze manschappen.
De zone investeerde tot slot in de aankoop van vijf drones. Daarmee zijn we nu niet enkel meer te land en ter zee vertegenwoordigd maar ook in de lucht. De inzet van drones bij de brandweer is één van de nodige innovatieve stappen in de moderne brandbestrijding en hulpverlening. Ze creëren aanzienlijke voordelen naar efficiëntie, veiligheid en effectiviteit van operaties door een snellere en volledige beeldvorming. De gemaakte (hittte-) beelden worden meteen ook gestreamd naar het commando. Deze drones zullen in de belading van de twee eerstelijns commandovoertuigen geplaatst worden gezien deze op elke interventie van betekenis sowieso aanwezig zijn. Op dit moment leiden we intern een groot aantal piloten op.
Ze zullen de drones inzetten voor:
-360° verkenning bij gebouwen waar dit niet mogelijk is
-bij Search & rescue: instortingen, overstromingen, Redding Belgische kust
-beeldvorming bij grootschalige industriebranden
-verkenning bij incidenten met gevaarlijke stoffen
-het in kaart brengen van vervuiling in waterlopen

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.