Home > 170 aangesloten gezinnen voor ondertekening charter Bin Betferkerk

170 aangesloten gezinnen voor ondertekening charter Bin Betferkerk

Geschreven op 10 december 2019 om 15:46 door Mario De Wilde

In België zijn er sinds 1995 officieel erkende Buurtinformatienetwerken (BIN’s) actief. Het basisprinicipe van de BIN-werking bestaat erin dat burgers of zelfstandige ondernemers op een snelle manier onderling en met de politie informatie uitwisselen over verdachte zaken.  In de Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2019 worden de BIN werking en de vormvereisten waarin de BIN(-Z)’s moeten voldoen, grondig omschreven en gedocumenteerd. In het beleidsprogramma van de stad Brugge, dat opgemaakt werd bij de start van de nieuwe legislatuur, staat de steun aan de uitbouw van de buurtinformatienetwerken (BIN) expliciet ingeschreven.

Historiek in Brugge
In Brugge kennen we reeds sedert 2013 een BIN werking. Het eerste BIN werd toen opgericht op vraag van de Brugse logiesverstrekkende sector en werd dan ook meteen een BIN voor zelfstandige ondernemers (BIN-Z). Even later kwam de vraag vanuit een deel van de bevolking van Zeebrugge om nauwer met de politie samen te werken rond de problematiek van transmigranten en overlast van vrachtwagenchauffeurs rond het havengebied en in de woonwijken. In 2015 werd kortstondig BIN-Z voor de cafésector opgericht in het kader van de inspanningen rond positief uitgaan in Brugge. Dit BIN is nooit echt van de grond gekomen omdat de cafésector wellicht via andere communicatiekanalen een medium gevonden had om elkaar over een aantal zaken in te lichten. Eind 2018 werd beslist om dit BIN te beeïndigen. Ondertussen is het BIN-Z Bedrijvig Brugge, dat bestaat uit drie aparte groepen “Blauwe Toren”, “Waggelwater” en “Ten Briele – Vogelzang” volop actief en is ook het BIN Male uit de startblokken gekomen.

BIN Betferkerk
In het voorjaar van 2019 werden we benaderd door een aantal bewoners van de Grote Ede met de vraag om een BIN op te richten voor hun buurt. Drie enthousiaste buren (Hugo Boeckaerts, Eva Debonnet en Bart Verbrugghe) waren bereid om het coördinatorschap op zich te nemen en binnen de buurt een draagvlak te creëren om waakzaam te zijn voor elkaar. Na overleg werd beslist om de omschrijving van het BIN te verruimen tot de ruimte die afgebakend is door de Doornstraat – de Betferkerklaan – de Koning Leopold III laan en de Torhoutse Steenweg. Het BIN kreeg de historische naam Betferkerk mee. De coördinatoren zijn met brio geslaagd in hun opzet om iedereen van bij het begin achter het BIN te scharen. Op vandaag kent het BIN bij de opstart 170 aangesloten gezinnen! Wijkinspecteur Stefaan Daled engageert zich als gemandateerde politieambtenaar om dit BIN te ondersteunen. Hij zorgt ervoor dat het BIN levendig blijft en dat er voldoende informatiedoorstroming is. Uiteraard verwachten we ook dat de aangesloten leden alert zijn voor allerlei verdachte handelingen en tijdig de politie verwittigen.

Het Charter
Zoals de omzendbrief het voorschrijft, werd ook voor het BIN Betferkerk een charter opgesteld. Vanavond ondertekenen we dit charter na afloop van de startvergadering waarin de werking toegelicht wordt. Alle leden zijn uitgenodigd voor deze startvergadering. Het ondertekende charter wordt overgemaakt aan de FOD Binnenlandse zaken voor verdere formalisering.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.