Home > 1,5 miljoen investeringssteun voor nieuwbouw Zorgpunt N in Roeselare

1,5 miljoen investeringssteun voor nieuwbouw Zorgpunt N in Roeselare

Geschreven op 14 november 2023 om 08:33 door Mario De Wilde

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van bijna 1,5 miljoen euro toe voor de bouw van een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor het Therapeutisch Zorgpunt N langs de Handelsstraat in Roeselare. Therapeutisch Zorgpunt N bevindt zich momenteel in de Gasthuisstraat in Roeselare, maar krijgt straks onderdak op de site van het vroegere WZC ter Dreve. De afbraakwerken zijn er afgerond en het is de bedoeling om begin 2025 te starten met de nieuwbouw die dan midden 2026 klaar moet zijn. De kostprijs ervan bedraagt bijna 4,4 miljoen euro. ”In het Therapeutisch Zorgpunt N in Roeselare staat een team van experten en vrijwilligers paraat voor kinderen en jongeren met een mentale of motorische handicap, gedragsstoornis, ASS,…”, duidt minister Crevits de Vlaamse investering die gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Er is ruimte voor verschillende therapieën, zoals psycho- of hippotherapie. Het huidige gebouw voldoet niet langer aan de noden van vandaag. De nieuwbouw zal die wel bieden, zowel voor zij die hulp krijgen als voor het personeel.”

Het Zorgpunt zal zich op de tweede verdieping van de nieuwbouw situeren. Zowel het Centrum voor Ambulante Revalidatie als de groepspraktijk die zich richt op (jong-)volwassenen wordt erin ondergebracht. “De nieuwbouw biedt het Zorgpunt een uitgelezen kans om het gebouw op zich als therapiemiddel in te gaan zetten. Door rekening te houden met keuze voor specifiek materiaal, doordachte indelingen, kleurencombinaties enzovoort kunnen we positieve associaties opwekken en stress en angst reduceren”, aldus Anneleen Santens van Zorgpunt N. “Onderzoek wijst uit dat kinderen met ADHD/ASS ruimtelijke prikkels, zoals licht, geluid, tast, geur, kleur, materiaal, temperatuur en zichtlijnen, op een andere manier verwerken, wat invloed kan hebben op hun gedrag. Ook volwassenen met een hoog stressniveau hebben baat bij het inzetten van de juiste prikkels. Ook het integreren van natuurlijk elementen heeft een positieve invloed op het cognitieve vermogen en kan stress verminderen waardoor minder medicatie nodig is. Er komt dan ook een groen dak op het gebouw dat gebruikt zal worden voor bewegingsruimte en buitentherapie.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.